1
00:00:00,042 --> 00:00:00,042
23.976

2
00:00:00,083 --> 00:00:00,209
Battlestar Galactica [2x02] Valley of Darkness

3
00:00:00,292 --> 00:00:03,003
CYLONI BYLI STVOŘENI ČLOVĚKEM

4
00:00:03,086 --> 00:00:05,297
VYVINULI SE

5
00:00:05,797 --> 00:00:08,717
VZBOUŘILI SE

6
00:00:09,301 --> 00:00:12,221
JE MNOHO KOPIÍ

7
00:00:16,016 --> 00:00:18,685
A MAJÍ PLÁN

8
00:00:20,521 --> 00:00:23,106
V předchozích dílech Battlestar Galactica

9
00:00:24,483 --> 00:00:27,110
Když se vrátíš na Capricu
a přineseš mi šíp...

10
00:00:27,194 --> 00:00:28,904
Ukáže nám cestu k Zemi.

11
00:00:28,987 --> 00:00:31,990
Co ode mě chceš, Helo?
Je to Cylon.

12
00:00:33,408 --> 00:00:35,494
Nenechám tě jí zabít!

13
00:00:35,619 --> 00:00:37,913
Čeká moje dítě.

14
00:00:42,793 --> 00:00:44,294
Ta kurva mi ukradla mojí káru.

15
00:00:45,212 --> 00:00:48,090
Zatýkám vás.

16
00:00:48,382 --> 00:00:51,009
To je vzpoura. Ty to víš.

17
00:00:51,301 --> 00:00:54,179
Od této chvíle ukončuji
Vaše prezidentství.

18
00:00:54,680 --> 00:00:57,307
Doporučuji provést skok
na nouzové souřadnice.

19
00:00:57,391 --> 00:00:59,101
Pane! Co naši lidé na
povrchu Kobolu?

20
00:00:59,184 --> 00:01:02,104
Pokud jsou stále na živu,
budou muset počkat.

21
00:01:02,187 --> 00:01:03,480
Nezvládne to.

22
00:01:03,605 --> 00:01:06,191
Zapoměl jsi lékárničku, takže se
pro ní budeš muset vrátit.

23
00:01:06,316 --> 00:01:07,693
Poručíku. Nemůžete ho
tam poslat samotného.

........