1
00:01:12,670 --> 00:01:15,077
<i>Bratří Grimmové, vaše výsosti.</i>

2
00:01:15,172 --> 00:01:17,248
<i>Dobrý den, pánové</i>

3
00:01:17,340 --> 00:01:19,417
Děkuji vám, že jste přišli.

4
00:01:25,724 --> 00:01:30,885
Asi se divíte
že člověk mého věku si vyžádal audienci

5
00:01:30,980 --> 00:01:33,982
s autory příběhů pro děti.

6
00:01:34,067 --> 00:01:37,187
Váš dopis byl nadmíru zajímavý, paní.

7
00:01:37,277 --> 00:01:41,940
Já myslím,
že vaše sbírka pohádekje opravdu skvělá.

8
00:01:42,033 --> 00:01:44,025
Děkujeme.

9
00:01:44,119 --> 00:01:46,740
Musím však přiznat, že mě velmi rozrušila

10
00:01:46,829 --> 00:01:51,041
vaše verze Popelky.

11
00:01:52,252 --> 00:01:55,371
Někteří lidé se dušují,
že vyprávění od Perraulta,

12
00:01:55,463 --> 00:01:58,962
kde vystupuje
dobrá kmotra sudička a kouzelné dýně,

13
00:01:59,049 --> 00:02:00,794
má nejblíž k pravdě.

14
00:02:00,885 --> 00:02:03,922
Někdo tvrdí,
že střevíček byl z kožešinky.

15
00:02:04,013 --> 00:02:06,683
Jiní trvají na tom, že byl ze skla.

16
00:02:06,766 --> 00:02:08,924
Pravdu se nejspíš nikdy nedozvíme.

17
00:02:09,018 --> 00:02:11,141
<i>Promiňte, vaše výsosti.</i>

18
00:02:11,229 --> 00:02:14,183
Mohu se zeptat na tamten obraz?

19
00:02:14,275 --> 00:02:16,349
Je skutečně...

20
00:02:16,443 --> 00:02:17,771
... mimořádní.

21
00:02:17,860 --> 00:02:19,937
Jmenovala se Daniella...

22
00:02:20,031 --> 00:02:22,355
de Barbarac.

23
00:02:22,449 --> 00:02:24,526
A toto...

24
00:02:26,036 --> 00:02:29,202
byl její skleněný střevíc.
........