1
00:00:00,763 --> 00:00:04,096
<i>Hot in Cleveland je</i>
<i>natáčen před živým publikem.</i>

2
00:00:05,649 --> 00:00:08,982
Tady jsi, Elko.
Přinesla jsem lup.

3
00:00:10,575 --> 00:00:12,757
Tohle už jsme
probírali, Mamie Sue.

4
00:00:12,884 --> 00:00:15,296
<i>Lup</i> zní, jako bychom
byli piráti.

5
00:00:16,209 --> 00:00:19,132
Omlouvám se.
Přinesla jsem Benjaminy.

6
00:00:21,209 --> 00:00:23,054
Všechno jsou to jen Benjamini.

7
00:00:26,947 --> 00:00:28,976
Co tu děláte se všemi
těmi penězi?

8
00:00:30,497 --> 00:00:31,585
Jakými penězi?

9
00:00:33,211 --> 00:00:35,289
Elko, co se tady sakra děje?

10
00:00:36,143 --> 00:00:40,531
Když to musíš vědět,
tak začínáme podnikat.

11
00:00:40,850 --> 00:00:44,265
Je to seznamovací
služba pro seniory, že ano?

12
00:00:44,695 --> 00:00:49,062
Jasně, jmenuje se to
Clevelandské BKBRK.

13
00:00:53,278 --> 00:00:55,742
Babička, která by ráda kamaráda.

14
00:00:58,002 --> 00:01:00,882
Tak kvůli tomu jsi
teď tak tajnůstkářská?

15
00:01:00,920 --> 00:01:03,250
Proto ses vrátila do školy,
abys získala obchodní vzdělání?

16
00:01:03,251 --> 00:01:04,898
Ano, kvůli tomu.

17
00:01:05,578 --> 00:01:06,640
To je dobrý nápad.

18
00:01:09,810 --> 00:01:11,345
On to je dobrý nápad.

19
00:01:11,346 --> 00:01:14,039
A skvělá zástěrka
pro naše opravdové obchodování.

20
00:01:14,694 --> 00:01:17,156
A možná bych to mohla
využít, abych někoho poznala.

21
00:01:17,190 --> 00:01:19,820
A pak bych mohla chodit na
dvojitá rande s tebou a Pierrem.

22
00:01:20,382 --> 00:01:21,888
........