1
00:00:04,606 --> 00:00:07,098
www.titulky.com

2
00:01:47,279 --> 00:01:49,529
Jakmile opustíš mé lůno,

3
00:01:49,869 --> 00:01:51,219
co určitě vím,

4
00:01:52,687 --> 00:01:56,425
že ti musím říct,
to, jak jsem se stala vojákem.

5
00:01:57,048 --> 00:01:58,248
Jednou z rebelů.

6
00:02:00,460 --> 00:02:03,360
Pozorně poslouchej,
je velmi důležité vědět,

7
00:02:03,605 --> 00:02:09,667
to, co jsem dělala,
než jsi vyšel z mého lůna.

8
00:02:10,519 --> 00:02:15,766
Jakmile vyjdeš, nevím,
zda bude sil tě milovat.

9
00:02:25,471 --> 00:02:31,841
Začala jsem bojovat, když mne rebelové
Velkého Tygra odvlekli z vesnice.

10
00:02:38,899 --> 00:02:40,822
Přijíždí! Přijíždí!

11
00:03:12,598 --> 00:03:17,535
12 LET

12
00:03:18,461 --> 00:03:19,811
Zabij je!

13
00:03:32,474 --> 00:03:33,775
Zabij je!

14
00:03:44,771 --> 00:03:45,671
Dobře.

15
00:03:46,700 --> 00:03:49,952
Pokud je nechceš zabít,
jsem to já, kdo to bude...

16
00:03:51,521 --> 00:03:52,771
Mačetou.

17
00:03:56,306 --> 00:03:58,006
Budou velmi trpět.

18
00:04:05,476 --> 00:04:08,403
Udělej všechno, co ti říká.

19
00:04:33,366 --> 00:04:36,816
Nyní jsi rebel Velkého Tygra.

20
00:04:48,257 --> 00:04:50,163
Kouzelníku!
Pojď sem!

21
00:06:46,861 --> 00:06:48,211
Vypadni, rychle!

22
00:06:50,018 --> 00:06:51,553
Máme 10 dětí...

23
00:06:52,473 --> 00:06:53,823
20 Kalašnikovů.

24
........