1
00:00:02,010 --> 00:00:06,648
Tajemné stavby nacházející
se po celém světě.

2
00:00:06,699 --> 00:00:10,485
Je to, jako kdyby všichni
tito dávní stavitelé vyšli

3
00:00:10,552 --> 00:00:11,519
ze stejné školy.

4
00:00:11,537 --> 00:00:15,990
Grandiózní monumenty
vyzařující mocnou energii.

5
00:00:16,024 --> 00:00:19,661
Když jdete uvnitř,
máte pocit, že jste

6
00:00:19,695 --> 00:00:23,431
v rukou nějaké
mimořádné inteligence.

7
00:00:23,499 --> 00:00:28,336
Stavěl starověký člověk tyto
pyramidy jako pohřební komory?

8
00:00:28,387 --> 00:00:31,005
Chcete postavit hrobku,
no dobrá, ale proč proboha

9
00:00:31,039 --> 00:00:33,174
k tomu použijete dva a půl
milionů kamenných bloků?

10
00:00:33,208 --> 00:00:38,012
Nebo to mělo sloužit k jinému,
mnohem hlubšímu záměru?

11
00:00:38,046 --> 00:00:41,766
Musíte si myslet, ať už ovlivňoval

12
00:00:41,850 --> 00:00:46,688
tak přesnou síť pyramid
kdokoliv, musela to být

13
00:00:46,722 --> 00:00:48,022
velmi vyspělá kultura.

14
00:00:48,056 --> 00:00:50,224
Možná mimozemská.

15
00:00:50,242 --> 00:00:54,228
Miliony lidí na celém
světě věří, že jsme

16
00:00:54,263 --> 00:00:58,866
v minulosti byli navštíveni
mimozemskými bytostmi.

17
00:00:58,917 --> 00:01:01,869
Co kdyby to byla pravda?

18
00:01:01,903 --> 00:01:06,207
Skutečně pomáhali starověcí
mimozemšťané utvářet naše dějiny?

19
00:01:06,258 --> 00:01:10,745
A jestli ano, nemohla by
vzhledem k tajemným pyramidám

20
00:01:10,763 --> 00:01:15,416
existovat nějaká mimozemská spojitost?

21
00:01:17,200 --> 00:01:18,238
KDO BYLI?

22
00:01:18,400 --> 00:01:20,228
........