1
00:00:05,691 --> 00:00:06,675
Nie!

2
00:00:06,709 --> 00:00:08,110
Videli ste v Chicago Fire...

3
00:00:09,728 --> 00:00:11,429
Nie sme policajti. Umriete, ak tam zostanete!

4
00:00:11,464 --> 00:00:13,832
- Cruz!
- Idem dnu.

5
00:00:13,866 --> 00:00:16,568
Leon!

6
00:00:16,586 --> 00:00:22,007
- Leon!
- Pomoc. Pomôž mi.

7
00:00:22,041 --> 00:00:25,260
Prosím!

8
00:00:25,294 --> 00:00:27,078
- Tie sú staré.
- Končím tu.

9
00:00:27,096 --> 00:00:30,415
- Čo tým myslíš?
- Myslím tým, že odchádzam.

10
00:00:32,635 --> 00:00:33,852
Ahoj, mami.

11
00:00:33,886 --> 00:00:35,854
Takže ju stále brániš?

12
00:00:35,888 --> 00:00:37,355
Neotočím sa jej chrbtom.

13
00:00:37,390 --> 00:00:39,558
Otec ti nechýba?

14
00:00:39,592 --> 00:00:41,693
Myslíš, že ak ho zavolám na bratrancovu vianočnú párty,

15
00:00:41,727 --> 00:00:43,761
- nesprávne to pochopí?
- Nemala by si zavolať Caseyho?

16
00:00:43,779 --> 00:00:45,614
Sobota, čo robíš?

17
00:00:45,648 --> 00:00:49,267
Sme len kamoši, alebo je to rande?

18
00:00:51,770 --> 00:00:53,738
Mala som o Caseym pravdu.

19
00:00:53,772 --> 00:00:54,906
Stále je do Hallie.

20
00:01:25,154 --> 00:01:27,155
Shay?

21
00:01:30,610 --> 00:01:36,448
Shay. Shay.

22
00:01:36,482 --> 00:01:39,251
Hej.

23
00:01:39,285 --> 00:01:42,370
Shay, zlatko. Zlatko.

24
00:01:42,421 --> 00:01:44,539
Hej.
........