1
00:00:28,610 --> 00:00:34,530
VINNETOU A OLD SHATTERHAND V ÚDOLÍ SMRTI

2
00:02:28,981 --> 00:02:30,641
Dej to pryč, ty idiote!

3
00:02:45,080 --> 00:02:47,916
Kde je to zlato, Kingsleyi?
Kam jste ho zašil?

4
00:02:47,953 --> 00:02:50,716
To se nikdy nedozvíte.
Zab mě!

5
00:02:50,753 --> 00:02:54,501
Kde je to zlato, majore Kingsleyi?
Stáhnu z tebe kůži, jestli nebudeš mluvit.

6
00:02:58,969 --> 00:03:01,507
Sakra! Jen počkej.

7
00:03:51,605 --> 00:03:53,645
Padáme! Honem pryč!

8
00:04:03,867 --> 00:04:04,863
Vinnetou.

9
00:04:05,452 --> 00:04:08,537
Můj bílý přítel měl u Osagů
na Vinnetoua počkat.

10
00:04:08,872 --> 00:04:11,280
Co ten dopis? Co ten...

11
00:04:11,792 --> 00:04:13,841
Vinnetou jel ke svým přátelům.

12
00:04:13,877 --> 00:04:17,827
Jejich nejlepší válečník Letící šíp
doručil ten papír do Winslow.

13
00:04:18,382 --> 00:04:22,469
Neprozradíš, kde je to zlato ukryté?

14
00:04:22,506 --> 00:04:24,545
Vinnetou, můžu...

15
00:04:24,680 --> 00:04:27,385
Vinnetou nikdy nezradí své přátele.

16
00:04:27,766 --> 00:04:29,344
Vinnetou...

17
00:04:48,996 --> 00:04:53,208
Podle všech indicií, které máme k dispozici,
je nutno považovat za prokázané,

18
00:04:53,245 --> 00:04:57,538
že major Kingsley
zlatý poklad armády zpronevěřil.

19
00:04:57,838 --> 00:05:02,215
Transport zlata, který se nacházel
pod jeho velením, odjel z Fort Dawsonu...

20
00:05:02,301 --> 00:05:05,836
...a nikdy nedorazil na místo určení.
- Prosím o slovo.

21
00:05:06,096 --> 00:05:08,239
Uděluji slovo obhajobě.

22
00:05:08,275 --> 00:05:10,382
O koho tu jde, pánové?

23
00:05:10,726 --> 00:05:12,399
Jde o majora Kingsleyho.
........