1
00:00:02,029 --> 00:00:03,927
No, Leonarde,
musím přiznat,

2
00:00:03,955 --> 00:00:08,251
že jsem byl ohledně
Maxi Jengy skeptický.

3
00:00:11,005 --> 00:00:14,507
Nedivím se. Mini Twister
bylo totální fiasko.

4
00:00:14,987 --> 00:00:16,475
Ne, mýlil jsem se.

5
00:00:16,514 --> 00:00:20,815
Nebezpečí rozdrcení
hromadou dříví

6
00:00:21,020 --> 00:00:23,163
tomu přidává šťávu.

7
00:00:24,468 --> 00:00:26,553
Nikdy jsem se necítil
tak naživu.

8
00:00:31,226 --> 00:00:32,488
Ahoj, Alex.

9
00:00:32,508 --> 00:00:34,862
Hned ti dojdu
pro včerejší nahrávku.

10
00:00:34,914 --> 00:00:36,078
Jakou nahrávku?

11
00:00:36,129 --> 00:00:38,619
Víš, jak jsi mi říkal,
že mluvím ze spaní?

12
00:00:38,656 --> 00:00:42,884
Ukázalo se, že většina z toho,
co říkám, je čisté zlato.

13
00:00:43,941 --> 00:00:45,876
Takže jsem to
začal nahrávat

14
00:00:45,913 --> 00:00:49,207
a Alex potom prochází
osmihodinový záznam

15
00:00:49,238 --> 00:00:50,794
"Sheldona po setmění".

16
00:00:52,054 --> 00:00:53,547
- Ahoj, Leonarde.
- Ahoj.

17
00:00:53,549 --> 00:00:55,549
Hrajeme Maxi Jengu.

18
00:00:55,551 --> 00:00:57,968
Já vím. To já mu musela
koupit helmu.

19
00:00:59,394 --> 00:01:01,254
Máš nějaké plány na víkend?

20
00:01:01,256 --> 00:01:04,973
Půlku soboty budu řešit,
kam uklidit tuhle hru.

21
00:01:05,557 --> 00:01:06,642
Co ty?

22
00:01:06,762 --> 00:01:10,401
Jedu na přednášku Kipa Thorna
........