1
00:00:03,529 --> 00:00:05,427
No, Leonarde,
musím přiznat,

2
00:00:05,455 --> 00:00:09,751
že jsem byl ohledně
Maxi Jengy skeptický.

3
00:00:12,505 --> 00:00:16,007
Nedivím se. Mini Twister
bylo totální fiasko.

4
00:00:16,487 --> 00:00:17,975
Ne, mýlil jsem se.

5
00:00:18,014 --> 00:00:22,315
Nebezpečí rozdrcení
hromadou dříví

6
00:00:22,520 --> 00:00:24,663
tomu přidává šťávu.

7
00:00:25,968 --> 00:00:28,053
Nikdy jsem se necítil
tak naživu.

8
00:00:32,726 --> 00:00:33,988
Ahoj, Alex.

9
00:00:34,008 --> 00:00:36,362
Hned ti dojdu
pro včerejší nahrávku.

10
00:00:36,414 --> 00:00:37,578
Jakou nahrávku?

11
00:00:37,629 --> 00:00:40,119
Víš, jak jsi mi říkal,
že mluvím ze spaní?

12
00:00:40,156 --> 00:00:44,384
Ukázalo se, že většina z toho,
co říkám, je čisté zlato.

13
00:00:45,441 --> 00:00:47,376
Takže jsem to
začal nahrávat

14
00:00:47,413 --> 00:00:50,707
a Alex potom prochází
osmihodinový záznam

15
00:00:50,738 --> 00:00:52,294
"Sheldona po setmění".

16
00:00:53,554 --> 00:00:55,047
- Ahoj, Leonarde.
- Ahoj.

17
00:00:55,049 --> 00:00:57,049
Hrajeme Maxi Jengu.

18
00:00:57,051 --> 00:00:59,468
Já vím. To já mu musela
koupit helmu.

19
00:01:00,894 --> 00:01:02,754
Máš nějaké plány na víkend?

20
00:01:02,756 --> 00:01:06,473
Půlku soboty budu řešit,
kam uklidit tuhle hru.

21
00:01:07,057 --> 00:01:08,142
Co ty?

22
00:01:08,262 --> 00:01:11,901
Jedu na přednášku Kipa Thorna
........