1
00:00:27,265 --> 00:00:32,270
SMRT V BENÁTKÁCH

2
00:08:56,608 --> 00:08:59,569
Přejeme vám co nejpříjemnější pobyt.

3
00:09:00,320 --> 00:09:04,074
Dovolte nám nabídnout
naše skromné služby.

4
00:09:05,534 --> 00:09:08,829
Sbohem! Promiňte! Dobrý den!

5
00:09:10,247 --> 00:09:11,623
Vaše excelence!

6
00:09:12,082 --> 00:09:13,917
Mimochodem, pane,

7
00:09:14,376 --> 00:09:19,381
uctivé poručení vaší milostslečně.

8
00:09:20,882 --> 00:09:23,301
Přejeme vám vše nejlepší, <i>signore.</i>

9
00:09:28,431 --> 00:09:30,225
Zavezte mě k přístavišti.

10
00:09:42,112 --> 00:09:44,781
K přístavišti, povídám.

11
00:09:49,494 --> 00:09:51,913
<i>Signore</i> chce jet na Lido.

12
00:09:52,122 --> 00:09:54,291
Ano, ale nejdřív chci
na náměstí Svatého Marka.

13
00:09:54,374 --> 00:09:56,626
Najmu si tam <i>vaporetto.</i>

14
00:09:56,793 --> 00:09:59,963
- Tím jet nemůžete.
- Proč ne?

15
00:10:00,547 --> 00:10:03,466
Protože <i>vaporetto</i> nebere zavazadla.

16
00:10:03,967 --> 00:10:06,303
To je moje věc. Otočte to.

17
00:10:32,204 --> 00:10:34,206
Kolik si za tu cestu účtujete?

18
00:10:34,831 --> 00:10:36,666
Co <i>signore</i> zaplatí.

19
00:10:38,126 --> 00:10:42,672
Nedostanete ani penny,
pokud mě nezavezete, kam chci.

20
00:10:42,756 --> 00:10:44,508
Chcete na Lido.

21
00:10:44,925 --> 00:10:46,176
Ale ne s vámi.

22
00:10:46,259 --> 00:10:49,221
Jsem dobrý veslař, <i>signore,</i> vezu vás dobře.

23
00:11:05,445 --> 00:11:07,030
To nepochopím.

24
00:13:16,159 --> 00:13:18,578
Ten gondoliér je ničema.

........