1
00:00:00,400 --> 00:00:02,080
V předchzích dílech jste viděli...

2
00:00:02,320 --> 00:00:03,360
No tak, Lacy!

3
00:00:03,480 --> 00:00:05,920
Promiň... Nemůžu.

4
00:00:06,000 --> 00:00:07,560
To bude v pořádku, slibuju.

5
00:00:07,640 --> 00:00:08,920
Na Gemenonu nás přivítají.

6
00:00:09,080 --> 00:00:10,200
Je mi to líto.

7
00:00:10,840 --> 00:00:13,760
Myslela jsem, že znám své přátele.
Asi jsem se mýlila.

8
00:00:13,920 --> 00:00:15,640
- Je to vůle Boží.
- Co?

9
00:00:17,360 --> 00:00:18,440
Ne!

10
00:00:21,560 --> 00:00:23,520
Lacy... Lacy, to jsem já.

11
00:00:26,040 --> 00:00:28,520
Jen se v klidu podívej.

12
00:00:28,800 --> 00:00:30,360
Zoin původní program byl zničen

13
00:00:30,440 --> 00:00:31,680
když mě nahrál sem.

14
00:00:31,840 --> 00:00:34,760
Takže aspoň nebude vkládat
víc mých kopií do dalších robotů.

15
00:00:35,560 --> 00:00:38,960
Jsem Zoe... A taky avatar a robot.

16
00:00:39,160 --> 00:00:41,440
Jako nějaká divná trojice.

17
00:00:41,600 --> 00:00:44,120
Svatá trojice. To jsi.

18
00:00:45,040 --> 00:00:45,960
Ztratil jsem dceru.

19
00:00:46,560 --> 00:00:47,440
Já taky.

20
00:00:47,560 --> 00:00:49,680
Daniel Graystone říká,
že dokáže vrátit mou dceru.

21
00:00:49,800 --> 00:00:50,880
Ale mohu mu věřit?

22
00:00:51,000 --> 00:00:52,360
Naše dcery... Jsou pryč.

23
00:00:52,480 --> 00:00:53,880
Ano, ale...

24
00:00:55,360 --> 00:00:57,040
Co kdyby se mohly vrátit?

........