1
00:00:46,639 --> 00:00:49,892
Hollywood Classic Entertainment
uvádí

2
00:01:08,243 --> 00:01:13,540
Film režiséra

3
00:01:23,508 --> 00:01:32,726
KŮŽE, KTEROU NOSÍM

4
00:02:38,541 --> 00:02:40,919
Emmo, pomoz mi s výtahem.

5
00:02:44,715 --> 00:02:46,549
Otevři to.

6
00:02:47,509 --> 00:02:49,928
- Vezmi to.
- Ano.

7
00:03:13,535 --> 00:03:15,620
Marilio, jsi tam?

8
00:03:19,207 --> 00:03:20,500
Ano.

9
00:03:20,583 --> 00:03:24,046
<i>Pošli mi ještě pytlovinu
a oboustrannou pásku.</i>

10
00:03:24,129 --> 00:03:26,131
Seženu ti to až zítra.

11
00:03:27,424 --> 00:03:28,842
Dobře.

12
00:03:30,761 --> 00:03:34,472
Ještě chci jehlu, nit a nůžky.

13
00:03:35,265 --> 00:03:37,059
To je vtip, ne?

14
00:03:38,811 --> 00:03:40,228
No jo.

15
00:04:18,683 --> 00:04:20,736
Obličej je naše totožnost.

16
00:04:20,936 --> 00:04:24,815
Obětem požáru nestačí,
že přežily.

17
00:04:24,898 --> 00:04:27,567
Potřebují mít obličej,

18
00:04:27,650 --> 00:04:30,237
třeba i od zemřelého.

19
00:04:30,445 --> 00:04:33,782
Obličej s rysy,
aby mohli měnit výraz.

20
00:04:34,199 --> 00:04:38,495
Podílel jsem se na třech
z devíti transplantací obličeje,

21
00:04:38,578 --> 00:04:41,164
které byly ve světě provedeny.

22
00:04:41,248 --> 00:04:45,335
Byly to nejsilnější zážitky
mého života.

23
00:04:48,839 --> 00:04:52,759
Aby beztvará hmota
získala rysy a výraz,

........