1
00:00:00,200 --> 00:00:09,000
<b><u>starwars.cz uvádí:
STARWARS: Klonové války</u></b>

2
00:00:11,250 --> 00:00:15,000
<i>Nejsilnější zbraní vojáka je jeho odvaha.</i>

3
00:00:16,389 --> 00:00:19,562
<i>Ztroskotání během tajné
mise pro Republiku!</i>

4
00:00:19,563 --> 00:00:22,185
<i>Plukovník Gascon a jeho
neohrožený oddíl droidů</i>

5
00:00:22,185 --> 00:00:26,250
<i>úspěšně ukradli kódovací
modul ze separatistické lodě.</i>

6
00:00:26,251 --> 00:00:30,575
<i>Během útěku naši hrdinové ztroskotali
na planetě Vnějšího okraje, Abafaru</i>

7
00:00:30,576 --> 00:00:35,310
<i>a ocitli se bez prostředků uprostřed
podivné pustiny jménem Nicota.</i>

8
00:00:35,311 --> 00:00:40,032
<i>Po přežití všech nástrah musí
nyní hrdinové najít cestu domů</i>

9
00:00:40,033 --> 00:00:43,477
<i>a doručit kódovací modul
k prolomení separatistické šifry</i>

10
00:00:43,478 --> 00:00:46,265
<i>a zastavení nepřátelského útoku.</i>

11
00:00:47,856 --> 00:00:52,234
Na Tatooinu jsem nikdy nebyl,
ale jestli ti přijde podobný tomuhle,

12
00:00:52,235 --> 00:00:54,994
připomeň mi,
abych se mu vyhýbal, R2.

13
00:00:59,503 --> 00:01:03,934
Nabuď absurdní, QT,
tihle lidé nejsou nebezpeční.

14
00:01:13,980 --> 00:01:18,959
Většina z nich se nejspíš před
někým nebo něčím ukrývá.

15
00:01:18,960 --> 00:01:22,000
Tak to v těchto dírách
ve Vnějším okraji chodí.

16
00:01:22,001 --> 00:01:25,725
Nikdo tu není dobrovolně.
Pro mě platí dvojnásob!

17
00:01:25,726 --> 00:01:29,750
Doufám, že máte plán, jak nás
z téhle díry dostat, plukovníku.

18
00:01:29,751 --> 00:01:36,061
Ovšemže, desátníku. Potřebujeme jen
komunikační spojení a zásoby.

19
00:01:37,250 --> 00:01:42,750
Díky za připomenutí, C4, ale já dobře
vím, že je naše loď ztracena v Nicotě.

20
00:01:42,751 --> 00:01:45,350
Mluvím o zásobách pro mě!

21
00:01:45,351 --> 00:01:51,158
Vám, droidům, stačí napájení
........