1
00:00:00,843 --> 00:00:02,509
<i> Přistupuji k archivním datům. </i>

2
00:00:03,043 --> 00:00:04,478
Zase ty?

3
00:00:04,512 --> 00:00:07,280
<i>Paige zarputile pronásleduje Odpadlíka, </i>

4
00:00:07,315 --> 00:00:09,549
<i>a netuší, že ho již jednou nechala jít. </i>

5
00:00:10,718 --> 00:00:12,486
<i> Jeden získá svobodu!
Jeden získá svobodu! </i>

6
00:00:12,520 --> 00:00:16,523
Slíbil jste davu svobodu.
Jeden by ji měl získat.

7
00:00:16,557 --> 00:00:20,360
<i>Mezitím ... Tesler soustředí
svůj zrak na nového nepřítele. </i>

8
00:00:20,395 --> 00:00:23,730
Keller nás zradila.
Neutralizovala ten patogen.

9
00:00:23,765 --> 00:00:25,599
<i>Pak Keller najdi. </i>

10
00:00:26,634 --> 00:00:28,502
<i> A zneutralizuj ji. </i>

11
00:00:30,805 --> 00:00:33,640
<i> Sloužit Cluovi je privilegium. </i>

12
00:00:33,675 --> 00:00:36,376
<i> Vzdor nebude tolerován. </i>

13
00:00:36,411 --> 00:00:38,645
<i> Narušitele okamžitě nahlaste. </i>

14
00:00:42,717 --> 00:00:45,686
<i> Sloužit Cluovi je privilegium. </i>

15
00:00:45,720 --> 00:00:47,788
<i> Vzdor nebude tolerován. </i>

16
00:00:47,822 --> 00:00:50,323
<i> Narušitele okamžitě nahlaste. </i>

17
00:00:57,699 --> 00:00:59,766
Támhle je. Chyťte ji.

18
00:01:23,691 --> 00:01:27,494
Co jsem udělal?
Řekněte mi to!

19
00:01:27,528 --> 00:01:29,763
- Tohle není Keller.
- Hledejte dál.

20
00:01:38,473 --> 00:01:40,774
<i> Sloužit Cluovi je privilegium. </i>

21
00:01:40,808 --> 00:01:43,577
<i> Vzdor nebude tolerován. </i>

22
00:01:43,611 --> 00:01:46,379
<i> Narušitele okamžitě nahlaste. </i>

23
00:01:46,414 --> 00:01:49,083
Ha. Zdá se,
že jste to stihnul jen tak tak.

24
........