1
00:00:00,155 --> 00:00:01,322
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,323 --> 00:00:03,755
<i>Jim Lowell a Danny Sless</i>
<i>jsou suspendováni.</i>

3
00:00:03,873 --> 00:00:06,408
- Co uděláš? - Půjdu domů
a pohádám se s manželem.

4
00:00:06,475 --> 00:00:08,543
Nolanová sleduje náš fond na práskače.
Myslí si, že si ulejváme prachy.

5
00:00:08,611 --> 00:00:11,113
Máš problémy s penězi,
máš problémy s komunikací,

6
00:00:11,181 --> 00:00:13,882
máš problémy s životem!

7
00:01:13,873 --> 00:01:15,806
Volala jsem policii.

8
00:01:15,875 --> 00:01:17,808
Scout, ne, uteč!
Padej odsud!

9
00:01:27,385 --> 00:01:29,119
Tati!

10
00:01:37,661 --> 00:01:41,864
Moc jsi toho nesnědla.
Ty...

11
00:01:41,932 --> 00:01:43,866
Jsi v pořádku?

12
00:01:43,934 --> 00:01:45,935
Myslím, že mám chřipku,
nebo mor.

13
00:01:46,003 --> 00:01:49,538
Já jen... asi si půjdu
lehnout brzo.

14
00:01:51,841 --> 00:01:54,143
- Jak jsme na tom?
- Nevím.

15
00:01:54,211 --> 00:01:56,644
Mám jít domů?

16
00:01:56,712 --> 00:01:59,114
Chceš jít domů?

17
00:02:01,817 --> 00:02:04,685
Nevím. Možná,
možná potřebujeme trochu víc...

18
00:02:04,753 --> 00:02:07,188
Času. Jo, jo, jo...

19
00:02:07,256 --> 00:02:10,725
Potřebujeme trochu víc
času. Jasně.

20
00:02:10,793 --> 00:02:13,160
Nemluvili jsme o té
tvojí záležitosti.

21
00:02:13,228 --> 00:02:15,729
Jo, pravda.

22
00:02:15,797 --> 00:02:18,732
Pravda, jo.

........