1
00:00:12,317 --> 00:00:16,580
<i>Poslední fragment
kdysi živoucí planety.</i>

2
00:00:16,621 --> 00:00:18,760
<i>Její tělo se proměnilo
v prach...</i>

3
00:00:18,761 --> 00:00:22,181
<i>kvůli šílenství jejích
vlastních obyvatel.</i>

4
00:00:22,221 --> 00:00:25,480
<i>Její hlava byla
odsouzena k tomu...</i>

5
00:00:25,481 --> 00:00:28,401
<i>aby se bez cíle
toulala prostorem i časem</i>

6
00:00:28,441 --> 00:00:31,991
<i>a úpěla bolestí a žalem.</i>

7
00:00:33,572 --> 00:00:37,780
<i>Podle legendy i podle skutečnosti
je známá jako...</i>

8
00:00:37,781 --> 00:00:40,641
<i>Metal Hurlant.</i>

9
00:00:48,441 --> 00:00:52,741
S01E06
Pledge of Anya

10
00:01:12,042 --> 00:01:17,742
Příjemné sledování přeje
T.E.O.N.A.S

11
00:01:23,961 --> 00:01:25,921
<i>Svět lidí...</i>

12
00:01:26,841 --> 00:01:32,421
<i>Tak blízký tomu našemu.
A přesto vzdálený.</i>

13
00:01:33,641 --> 00:01:38,861
<i>Skrytí před očima Země,
jako za závojem dimenze...</i>

14
00:01:38,961 --> 00:01:44,961
<i>Čekáme na tu chvíli...</i>

15
00:01:55,161 --> 00:01:58,921
<i>Kdy opět bude třeba válečníka,</i>

16
00:01:59,441 --> 00:02:03,481
<i>vyšleme někoho,
kdo navrátí rovnováhu.</i>

17
00:02:03,641 --> 00:02:06,624
<i>Toho, jehož velekněz Kern</i>

18
00:02:06,650 --> 00:02:11,036
<i>vychoval a připravil,
aby naši misi splnil.</i>

19
00:02:17,276 --> 00:02:22,990
<i>Byl vybrán z těch nejlepších,
čekal na tu chvíli celý svůj život.</i>

20
00:02:23,601 --> 00:02:26,951
<i>A ta dnes přichází.</i>

21
00:02:27,001 --> 00:02:31,421
<i>A s ní i můj osud.</i>

22
00:02:34,761 --> 00:02:36,821
Anyo.
........