1
00:02:38,935 --> 00:02:40,595
Pánové, nerad přerušuji zábavu...

2
00:02:40,695 --> 00:02:43,315
... ale dámu bych neměl nechat čekat, že?

3
00:02:43,415 --> 00:02:45,675
Vy mi rozumíte pánové.
- Rozumíme, pane Hogarthe.

4
00:02:45,775 --> 00:02:48,795
To je v pořádku, JJ.
- Já tvrdím, že nemůžeš, JJ.

5
00:02:48,895 --> 00:02:52,295
Vidím, že chápete.

6
00:02:52,895 --> 00:02:57,195
Věřte mi, pánové, že čas, který
jsme tu spolu strávili, jsem si skvěle užil.

7
00:02:57,295 --> 00:03:00,355
A když už mluvím o čase, mám tu...

8
00:03:00,455 --> 00:03:03,492
... 14ti karátové 17ti kamenové hodinky.

9
00:03:04,535 --> 00:03:06,950
A tak je to správně, protože...

10
00:03:07,050 --> 00:03:10,555
... muž, kterému je dávám je
14ti karátový 17ti kamenový pokladní.

11
00:03:10,655 --> 00:03:12,655
Slyšte.
- Slyšte.

12
00:03:13,055 --> 00:03:14,355
Pánové pošlete mu je.

13
00:03:14,455 --> 00:03:18,365
To jsou nádherné hodinky, JJ.
- Překrásné.

14
00:03:20,775 --> 00:03:22,775
Chrisi.

15
00:03:27,415 --> 00:03:30,390
Přečti co je na nich vyryto.

16
00:03:33,135 --> 00:03:35,940
Mému příteli Christopheru Crossovi...

17
00:03:37,295 --> 00:03:41,290
... za 25 let věrné služby...

18
00:03:41,695 --> 00:03:46,644
... od JJ Hogartha, 1909-1934.

19
00:03:48,375 --> 00:03:49,755
Proslov. Proslov.

20
00:03:49,855 --> 00:03:53,555
Promluv Chrisi, promluv.
- Proslov, Chrisi.

21
00:03:53,655 --> 00:03:55,655
No já...

22
00:03:55,855 --> 00:03:58,475
...nemám slov, JJ.

23
00:03:58,575 --> 00:04:01,612
Jsou... nádherné.

24
........