1
00:00:47,680 --> 00:00:49,390
Tati!

2
00:00:52,852 --> 00:00:55,563
- Tati, jsi doma?
- Třeba není.

3
00:00:55,563 --> 00:00:57,899
Určitě je.
Tati!

4
00:00:59,191 --> 00:01:00,860
Ozval se?

5
00:01:00,860 --> 00:01:02,862
To bys ho snad slyšel, ne?

6
00:01:02,862 --> 00:01:03,988
Podívej se oknem.

7
00:01:10,453 --> 00:01:11,579
Tati!

8
00:01:16,667 --> 00:01:19,670
Myslím, že se o něj nemusíš bát,
je jistě v pořádku.

9
00:01:21,005 --> 00:01:22,757
Já nevím.

10
00:01:25,051 --> 00:01:26,302
- Já se vsadím, že...
- Tati!

11
00:01:29,263 --> 00:01:31,098
Tati, jsi tam?!

12
00:01:33,267 --> 00:01:35,228
Neměli jsme ho nechávat samotného.

13
00:01:35,228 --> 00:01:37,396
Ale vždyť on sem chtěl,
tak si nic nevyčítej.

14
00:01:39,565 --> 00:01:41,484
- Slyšíš? Počkej...
- Stanley!

15
00:01:41,484 --> 00:01:42,985
Počkej, už běžím.

16
00:01:45,696 --> 00:01:48,741
Kolikrát jsem ti říkala,
že nesmí v tomhle domě zůstat sám?

17
00:01:48,741 --> 00:01:52,119
- Nejméně 100krát.
- Ale vždyť on chtěl zůstat sám.

18
00:01:52,370 --> 00:01:55,039
Ty abys nebyl na jeho straně.

19
00:01:55,498 --> 00:01:59,460
Redakce edinského deníku,
dopisy čtenářů, šéfredaktorovi.

20
00:02:02,380 --> 00:02:05,549
Ve svém posledním dopise jsem asi dost
jasně nevysvětlil,

21
00:02:08,719 --> 00:02:11,138
co se mi vlastně stalo.

22
00:02:15,017 --> 00:02:17,395
Odpoutal jsem se od času.

23
00:02:25,528 --> 00:02:28,656
........