1
00:00:48,708 --> 00:00:51,378
PAŘÍŽ, FRANCIE

2
00:00:51,628 --> 00:00:54,548
5850 KM VÝCHODNĚ OD AMERIKY

3
00:01:05,267 --> 00:01:07,519
Dobrý den.

4
00:01:29,082 --> 00:01:31,209
Jeane Francoisi?

5
00:01:31,459 --> 00:01:33,628
Jeane Francoisi?

6
00:02:07,037 --> 00:02:08,121
Jeane Francoisi.

7
00:02:26,097 --> 00:02:28,099
TÝM AMERIKA

8
00:02:30,727 --> 00:02:32,354
TÝM AMERIKA
SVĚTOVÁ POLICIE

9
00:02:37,651 --> 00:02:40,820
<i>Vy v těch turbanech.</i>
<i>Odhoďte zbraně hromadného ničení</i>

10
00:02:41,071 --> 00:02:44,074
<i>a lehněte si na zem.</i>
<i>Jste zatčeni.</i>

11
00:02:56,253 --> 00:02:58,672
Okamžitě odhoďte zbraně!

12
00:03:00,382 --> 00:03:02,592
Proč to nikdy
nejde po dobrém?

13
00:03:12,018 --> 00:03:14,187
Světová policie.
K zemi!

14
00:03:23,905 --> 00:03:25,949
Hej, teroristo.

15
00:03:26,741 --> 00:03:28,910
Zkus tohle.

16
00:03:39,880 --> 00:03:42,549
Uděláme to trochu zajímavý.

17
00:04:10,368 --> 00:04:12,120
Prohráls.

18
00:04:14,539 --> 00:04:17,792
- Utíká se zbraní hromadného ničení!
- Mám ho.

19
00:04:29,804 --> 00:04:30,972
Sakra, netrefil jsem.

20
00:04:31,223 --> 00:04:33,725
Sarah, má bombu.
Dostaneš ho?

21
00:04:35,477 --> 00:04:38,063
Vidím ho, Carsone.
Míří do Louvru.

22
00:04:39,689 --> 00:04:41,233
Dohrál jsi.

23
00:04:53,078 --> 00:04:55,288
- Výborně, Sarah.
- Výborně, týme!
........