1
00:00:00,440 --> 00:00:01,680
V minulých dílech jste viděli.

2
00:00:01,680 --> 00:00:04,640
Daniel Graystone ukradl moji
technologii a zabil mé muže.

3
00:00:04,760 --> 00:00:06,280
Za to musí zaplatit.

4
00:00:06,280 --> 00:00:08,080
Nakonec zničím tvoji společnost,

5
00:00:08,120 --> 00:00:10,400
ale ještě před tím máš
tolik jiných cenností.

6
00:00:10,400 --> 00:00:11,920
Do doby, než bude dluh splacen.

7
00:00:12,400 --> 00:00:13,960
Všude vidím svého mrtvého bratra.

8
00:00:14,000 --> 00:00:15,960
Nevím, co to má znamenat.

9
00:00:16,040 --> 00:00:17,280
Ve městě byla havárie,

10
00:00:17,360 --> 00:00:20,080
a já myslela, že vidím svého bratra.

11
00:00:20,120 --> 00:00:21,520
Dovedl mě k tomuhle plakátu.

12
00:00:21,560 --> 00:00:24,000
Tady. Tady se to stalo.

13
00:00:24,080 --> 00:00:25,720
Ta nehoda, při níž byl zabit.

14
00:00:25,800 --> 00:00:27,320
Tamara je někde ve V-Worldu.

15
00:00:27,400 --> 00:00:29,120
Dostanu ji zpět.

16
00:00:29,200 --> 00:00:30,520
Kdo jste?

17
00:00:30,600 --> 00:00:31,600
Říkám si Emanuela.

18
00:00:31,680 --> 00:00:33,520
Herakles říkal, že bude snadné tě najít.

19
00:00:33,600 --> 00:00:35,440
Trotla, co se tu courá sám.

20
00:00:35,480 --> 00:00:37,920
Když jste průvodce, veďte mě.

21
00:00:38,000 --> 00:00:40,680
Můj otec nesmí zjistit,
že jsem uvnitř robota.

22
00:00:40,720 --> 00:00:42,480
Nevěřím mu.
Ahoj, tati.

23
00:00:42,560 --> 00:00:43,600
Jsi jen avatar.

24
00:00:43,680 --> 00:00:45,840
Virtuální reprezentace Zoe.

........