1
00:00:04,900 --> 00:00:14,200
SPI International
uvádí

2
00:00:24,100 --> 00:00:28,250
Před 43 lety...

3
00:00:53,900 --> 00:00:55,250
-Děkuji.
-Nemáte zač.

4
00:01:32,500 --> 00:01:38,350
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA

5
00:01:42,100 --> 00:01:47,100
DOKONALÝ DOMOV
PRO DOKONALOU RODINU

6
00:02:27,850 --> 00:02:29,100
Těpic...

7
00:02:32,600 --> 00:02:35,550
Slečna Jonesová?
Rosemarie Jonesová?

8
00:02:35,900 --> 00:02:37,800
Rosie, mám radši Rosie.

9
00:02:39,950 --> 00:02:43,300
-Všechno v pořádku?
-Ano, jistě.

10
00:02:44,700 --> 00:02:51,400
Jen jsem kontroloval...
Ten velký kožený loďák je váš?

11
00:02:51,950 --> 00:02:53,500
Ano, můj.

12
00:02:55,150 --> 00:02:58,300
Dobře. Děkuji.

13
00:03:54,100 --> 00:03:55,600
Slečna Jonesová?

14
00:04:00,250 --> 00:04:04,250
-Dobré jitro, páni policisté.
-Dvě rozřezaná těla, Rosemarie.

15
00:04:06,100 --> 00:04:08,500
Neřeknete nám, kdo to je?

16
00:04:11,350 --> 00:04:15,250
Můj manžel a jeho milenka.
Chtěli spolu utéct.

17
00:04:15,400 --> 00:04:20,550
-Takže jste je radši zabila?
-Měla jsem se na to jen tak koukat?

18
00:04:25,250 --> 00:04:30,650
Rosemary Jonesová, byla jste
shledána vinnou ze zločinu zabití.

19
00:04:31,150 --> 00:04:36,000
Zabití proto, že v době, kdy jste
spáchala tyto ohavné zločiny,

20
00:04:36,150 --> 00:04:39,800
jste trpěla vyšinutím mysli,

21
00:04:40,250 --> 00:04:43,750
jež vážně narušilo
odpovědnost za vaše činy.

22
00:04:44,100 --> 00:04:47,000
Nařizuji proto umístit vás

........