1
00:03:42,102 --> 00:03:45,138
3. časť

2
00:03:46,782 --> 00:03:52,140
ALŽÍRSKO, 1575

3
00:03:56,322 --> 00:03:59,280
Don Juan nepríde,
zomriete tu, zomriete tu,

4
00:03:59,442 --> 00:04:02,354
Don Juan nepríde,
neuniknete, neuniknete,

5
00:04:02,522 --> 00:04:05,400
zomriete tu, zomriete tu.
Don Juan nepríde.

6
00:04:05,562 --> 00:04:08,599
Don Juan nepríde,
zomriete tu, zomriete tu,

7
00:04:08,762 --> 00:04:11,356
Don Juan nepríde,
neuniknete, neuniknete,

8
00:04:11,522 --> 00:04:14,673
zomriete tu, zomriete tu.
Don Juan nepríde.

9
00:04:55,642 --> 00:04:58,873
Máte menšiu hodnotu,
než trus z čajok!

10
00:05:00,642 --> 00:05:04,191
Útok na vašu loď
bol biedny obchod.

11
00:05:05,362 --> 00:05:08,035
100 sudov zlého
talianského vína

12
00:05:08,362 --> 00:05:12,480
a 20 vriec pšenice,
zničenej búrkou.

13
00:05:18,482 --> 00:05:20,074
Si priatež Austriu?

14
00:05:24,762 --> 00:05:27,322
V tomto písme o tebe
vežmi pekne hovorí.

15
00:05:28,362 --> 00:05:30,512
Chváli tvoju statočnosť
pri Lepante.

16
00:05:31,402 --> 00:05:33,552
Tiež si cením
odvahu.

17
00:05:35,082 --> 00:05:38,711
Páčilo sa mi, akým spôsobom
si zachránil na lodi tvojho...

18
00:05:44,242 --> 00:05:45,641
...brata?

19
00:05:46,362 --> 00:05:47,875
Ticho, psi!

20
00:05:49,762 --> 00:05:53,914
Všetci z vás dokopy nemáte
ani polovicu hodnoty, čo on.

21
00:05:54,242 --> 00:05:58,281
Nebudem pýtať veľké výkupné
za vaše mizerné kože.

........