1
00:00:00,365 --> 00:00:07,681
Titulky vytvořil Tomáš "TwoR" Techl
přečasoval koczi.ok

2
00:00:35,457 --> 00:00:36,991
Chtěla bych něco oznámit.

3
00:00:37,059 --> 00:00:38,159
Beru si semestr volno.

4
00:00:40,095 --> 00:00:41,362
Oh, co jsi říkala?

5
00:00:41,430 --> 00:00:43,698
Poslouchal jsem instruktážní
kazetu o plivání.

6
00:00:43,766 --> 00:00:46,400
Beru si semestr volno.

7
00:00:46,468 --> 00:00:48,302
Bez kazety to nedokážu.

8
00:00:48,370 --> 00:00:49,604
Zaváhal jsem.

9
00:00:49,671 --> 00:00:51,205
Já jenom.. moc jsem přemýšlel.

10
00:00:51,273 --> 00:00:52,607
Hayley, o čem to mluvíš?

11
00:00:52,674 --> 00:00:55,309
Zasvětím svůj čas Projektu Jalovice.

12
00:00:55,377 --> 00:00:57,912
Moje dcera nepůjde
do žádného porna pro baculky!

13
00:00:57,980 --> 00:01:01,082
Projekt Jalovice je
charita, která zaopatřuje dobytek

14
00:01:01,150 --> 00:01:02,817
pro rodiny v chudých zemích.

15
00:01:02,885 --> 00:01:04,685
Takže co, pojedeš do Afriky?

16
00:01:04,753 --> 00:01:06,420
Ne, založím si vlastní podnik

17
00:01:06,488 --> 00:01:08,089
a dám charitě výdělek.

18
00:01:08,157 --> 00:01:09,891
Vím o perfektním byznisu!

19
00:01:09,958 --> 00:01:11,259
Čistírna!

20
00:01:11,326 --> 00:01:13,094
Je velká část obyvatel,

21
00:01:13,162 --> 00:01:15,596
která je už unavená,
že jim čístí šaty Korejci.

22
00:01:15,664 --> 00:01:17,365
A já k nim patřím.

23
00:01:17,432 --> 00:01:19,200
Já vlastně už mám
nápad na obchod.

24
00:01:19,268 --> 00:01:20,568
........