1
00:00:10,135 --> 00:00:13,138
Chceli ste ma vidieť, Delennová?

2
00:00:13,138 --> 00:00:17,893
Áno. Práve som dostala správu
od členov Šedého koncilu.

3
00:00:19,144 --> 00:00:22,105
Máme nového vodcu,
chce sa so mnou stretnúť...

4
00:00:22,105 --> 00:00:24,274
...a prebrať moje...

5
00:00:25,108 --> 00:00:26,235
...postavenie.

6
00:00:27,110 --> 00:00:29,279
Čo chce preberať?

7
00:00:30,113 --> 00:00:34,117
Možno už nebudem členkou koncilu...

8
00:00:34,117 --> 00:00:36,286
...alebo ma preložia.

9
00:00:38,121 --> 00:00:42,876
Onedlho odchádzam.
Neviem či sa sem ešte vrátim.

10
00:00:43,126 --> 00:00:47,130
Je možné,
že ma stiahnu aj s Babylonu 5.

11
00:00:47,130 --> 00:00:49,299
Prečo by to robili?

12
00:00:50,133 --> 00:00:52,302
Pozrite sa na mňa, Lennier.

13
00:00:53,136 --> 00:00:57,891
Služba koncilu
nie je vecou výzoru ale duše.

14
00:00:58,141 --> 00:01:01,144
Tá zmena, ktorou ste prešli
nemôže nikomu prekážať.

15
00:01:01,144 --> 00:01:04,857
Ale prekáža, Lennier.
Rozhodla som sa...

16
00:01:05,107 --> 00:01:08,819
...a teraz musím znášať následky.

17
00:01:09,111 --> 00:01:13,866
Ten čo príde po mne
tu nájde všetko, čo bude potrebovať...

18
00:01:14,116 --> 00:01:17,828
...nechala som tu svoje denníky.

19
00:01:18,120 --> 00:01:20,122
Máte tu všetko pre prípad...

20
00:01:20,122 --> 00:01:23,834
že sa už nikdy neuvidíme.

21
00:01:25,127 --> 00:01:28,839
Lennier, po prvýkrát v živote...

22
00:01:30,132 --> 00:01:32,134
...sa cítim veľmi...

23
00:01:32,134 --> 00:01:33,260
...sama.

........