1
00:00:32,274 --> 00:00:34,234
14. dubna 1991

2
00:00:34,943 --> 00:00:38,196
VĚZENÍ SU ČOU
ZAHRANIČNÍ DOBROVOLNÍCI

3
00:00:38,280 --> 00:00:41,283
REAGUJÍ NA MOŽNÝ VÝSKYT CHOLERY

4
00:02:07,115 --> 00:02:09,785
Nejdřív mně. Ať vidí, že to nic není.

5
00:02:15,916 --> 00:02:18,043
Za hodinu vám bude líp.

6
00:03:21,689 --> 00:03:24,692
Rychleji, už jdou...

7
00:03:38,330 --> 00:03:39,331
Je mrtvý.

8
00:03:40,123 --> 00:03:41,124
Všichni ven.

9
00:03:41,374 --> 00:03:45,045
Vraťte se a dokončete to očkování.

10
00:03:48,882 --> 00:03:52,218
<i>- Spravils to?</i>
<i>- Ne, ještě ne!</i>

11
00:03:52,636 --> 00:03:56,056
Máš deset minut, abys spravil tu elektriku.

12
00:03:56,181 --> 00:03:58,808
Deset minut, slyšíš?

13
00:04:14,199 --> 00:04:16,409
Máš tak sedm minut.

14
00:04:37,136 --> 00:04:39,764
Trvá to moc dlouho...

15
00:04:41,516 --> 00:04:43,142
Už jsme na to přišli.

16
00:04:43,267 --> 00:04:44,435
Šest minut.

17
00:04:58,908 --> 00:04:59,909
CELY

18
00:05:09,794 --> 00:05:11,921
Jednu pojistku už skoro spravili.

19
00:06:08,310 --> 00:06:09,644
Třicet vteřin.

20
00:06:22,907 --> 00:06:24,074
Teď jdi ven.

21
00:07:27,094 --> 00:07:29,471
Dokumenty...

22
00:07:33,433 --> 00:07:34,268
Ty...

23
00:07:36,645 --> 00:07:37,813
Pojď se mnou.

24
00:07:56,205 --> 00:07:57,623
Zastavte tu sanitku.

25
00:08:14,181 --> 00:08:15,266
........