1
00:01:03,586 --> 00:01:05,537
V predchádzajúcej časti "Roots":

2
00:01:07,832 --> 00:01:09,501
Predané. Vaše meno, pane?

3
00:01:09,710 --> 00:01:13,381
John Reynolds,
Spotsylvania County, Virginia.

4
00:01:13,590 --> 00:01:17,839
Tvoj massa ti dal nové meno.
Massa ti dal meno Toby.

5
00:01:18,045 --> 00:01:19,634
Kunta! Kunta Kinte!

6
00:01:28,592 --> 00:01:32,349
Hej, Toby!
Pozri, čo mám z kuchyne.

7
00:01:32,765 --> 00:01:34,016
Mám...

8
00:01:42,353 --> 00:01:45,264
Reťaze sú ťažké pre
černocha, Huslista.

9
00:01:47,977 --> 00:01:49,856
Kunta ti to nezabudne.

10
00:01:50,063 --> 00:01:52,232
Pomôž Kuntovi oslobodiť sa.

11
00:02:07,151 --> 00:02:09,865
Čo je to byť voľný, pre Afričana?

12
00:02:16,112 --> 00:02:19,534
Si nútený naučiť sa
a povedať svoje meno!

13
00:02:20,078 --> 00:02:23,080
- Ako sa voláš?
- Kunta Kinte.

14
00:02:26,617 --> 00:02:28,204
Ako sa voláš?

15
00:02:29,246 --> 00:02:30,915
Moje meno...

16
00:02:31,958 --> 00:02:33,209
...je Toby.

17
00:03:35,008 --> 00:03:37,010
Hej, Toby.

18
00:03:39,598 --> 00:03:41,683
Chceš vodu, Toby?

19
00:03:42,310 --> 00:03:43,477
Nie.

20
00:03:47,307 --> 00:03:49,311
Si si istý?

21
00:03:52,231 --> 00:03:53,775
Tu.

22
00:03:55,768 --> 00:03:59,941
No, keď budeš chcieť...

23
00:04:00,232 --> 00:04:02,529
...vieš, kde treba prísť.

24
00:04:03,278 --> 00:04:07,859
........