1
00:00:10,177 --> 00:00:13,388
Cieľ na dostrel.
Zameraný.

2
00:00:14,389 --> 00:00:16,225
Strieľam.

3
00:00:21,313 --> 00:00:24,149
Dostala som ho, velenie.

4
00:00:24,316 --> 00:00:25,609
Potvrdené, Delta 7.

5
00:00:25,817 --> 00:00:28,403
- Ste mŕtvi, vodca Zety.
- Do čerta!

6
00:00:30,739 --> 00:00:32,324
Dobrá streľba, Delta 7.

7
00:00:32,574 --> 00:00:33,659
Ste v poriadku?

8
00:00:33,825 --> 00:00:37,162
Na sekundu som stratila vedomie,
ale už je to OK.

9
00:00:37,329 --> 00:00:41,583
Dobre, všetci sa poučte
na chybách veliteľa letky Zeta.

10
00:00:41,750 --> 00:00:45,128
Ak nepriateľ
urobí niečo neočakávané...

11
00:00:45,295 --> 00:00:46,922
...nesnažte sa ho zamerať.

12
00:00:47,089 --> 00:00:50,843
Zmiznite z palebnej línie
a až potom sa snažte cieľ zamerať.

13
00:00:51,009 --> 00:00:52,052
A pamätajte si:

14
00:00:52,052 --> 00:00:55,389
Niektorí mimozemšťania
zvládajú preťaženie lepšie ako my.

15
00:00:55,556 --> 00:00:58,684
Centaurskí piloti
vedome prepnú na autopilota...

16
00:00:58,851 --> 00:01:00,352
...a riskujú stratu vedomia...

17
00:01:00,561 --> 00:01:05,107
...ak im to neskôr
zabezpečí optimálnu palebnú pozíciu.

18
00:01:06,275 --> 00:01:08,569
Tu velenie.
Máme tu pohotovosť.

19
00:01:08,735 --> 00:01:10,863
Mali by ste sa vrátiť.

20
00:01:11,029 --> 00:01:13,574
Dobre, som na ceste.

21
00:01:13,824 --> 00:01:17,202
Veliteľ Zety,
letka Zeta pokračuje v nacvičovaní...

22
00:01:17,369 --> 00:01:19,788
- ...pokiaľ to všetci nezvládnete.
- Áno, pane.

........