1
00:00:50,640 --> 00:00:52,283
PŘEDMLUVA

2
00:00:52,540 --> 00:00:56,126
Mnoho zaneprázdněných otců
věnuje každou hodinu,

3
00:00:56,380 --> 00:00:58,886
každou myšlenku,
honbě za všemocným dolarem.

4
00:00:59,140 --> 00:01:03,568
Mnoho nemyslících matek
ztrácí svou osobnost

5
00:01:03,820 --> 00:01:07,725
ve třpytivém oparu
společenské falše.

6
00:01:07,980 --> 00:01:15,287
A v tomto stínu přezíravosti
stojí osamělé dítě.

7
00:01:35,380 --> 00:01:37,487
"Já chci maminku!"

8
00:02:19,100 --> 00:02:21,048
"Tatínku!"

9
00:02:23,660 --> 00:02:28,771
"Musím jet prvním vlakem,
nemám čas tancovat."

10
00:02:49,280 --> 00:02:53,642
"Budeš mi vyprávět příběh,
takový, který se opravdu stal?"

11
00:03:28,540 --> 00:03:33,082
"...a on slíbil, že mě o mých osmnáctých
narozeninách přijde vysvobodit.

12
00:03:33,340 --> 00:03:38,485
Zítra mám volno, takže jedu domů.
Uvidíme, jestli si na mě vzpomene."

13
00:03:45,520 --> 00:03:47,926
"Vezmeš mě s sebou?

14
00:03:48,180 --> 00:03:51,084
Na tak krátký čas
nebudu nikomu chybět."

15
00:04:01,260 --> 00:04:03,162
Příští ráno.

16
00:04:03,420 --> 00:04:07,530
Chlapec se opozdil,
ale nezapomněl.

17
00:04:30,220 --> 00:04:33,010
"Jede přímo do Teetersburgu.

18
00:04:33,260 --> 00:04:37,563
Musí ho tam zadržet,
nebo obrátí okres v prach a popel."

19
00:05:58,000 --> 00:06:01,600
"Když myslíte, že jsem
způsobil škodu, tak zaplatím.

20
00:08:04,620 --> 00:08:08,002
"Vraťte mi mé peníze,
nebo se zapomenu."

21
00:09:44,300 --> 00:09:48,728
ŽIDOVSKÉ NOVINY

22
00:10:39,960 --> 00:10:42,491
........