1
00:00:01,000 --> 00:00:09,400
<b><u>starwars.cz uvádí:
STAR WARS: Klonové války</u></b>

2
00:00:11,506 --> 00:00:16,059
<i>Jedna vize může mít
mnoho výkladů.</i>

3
00:00:17,396 --> 00:00:19,150
<i>Ďábelská aliance!</i>

4
00:00:19,151 --> 00:00:24,900
<i>Darth Maul a Savage Opress
opět unikly útoku Obi-Wana Kenobiho.</i>

5
00:00:24,901 --> 00:00:28,072
<i>S plánem na sestavení
zločinné organizace v troskách</i>

6
00:00:28,073 --> 00:00:33,236
<i>je osud bratří na pokraji velké
změny, jak jsou sotva naživu,</i>

7
00:00:33,237 --> 00:00:36,150
<i>unášeni neznámým vesmírem.</i>

8
00:01:17,650 --> 00:01:21,350
- Co jste zač?
- Máme se o ně postarat?

9
00:01:21,351 --> 00:01:24,850
Ne.
Chci slyšet jejich příběh.

10
00:01:24,851 --> 00:01:28,250
Pokud jsou nepřáteli Jediů,
tak jsou mými přáteli.

11
00:01:28,251 --> 00:01:30,880
Naložte je!

12
00:02:56,350 --> 00:02:58,900
Savagi.

13
00:03:06,900 --> 00:03:10,481
Jediové nejste.
Tak co tedy jste?

14
00:03:14,623 --> 00:03:18,550
Jsme Sithové.

15
00:03:18,551 --> 00:03:20,976
Sloužíte hraběti Dookuovi?

16
00:03:20,977 --> 00:03:24,150
Já nesloužím nikomu!

17
00:03:24,151 --> 00:03:28,350
Myslel jsem, že mohou být pouze
dva Sithové. Mistr a učedník.

18
00:03:28,351 --> 00:03:35,150
My jsme bratři.
Praví lordi ze Sithu.

19
00:03:35,151 --> 00:03:36,950
Co se stalo s vaší lodí?

20
00:03:36,951 --> 00:03:39,687
Byla zničena Jediem.

21
00:03:39,688 --> 00:03:41,600
Víte kterým Jediem?

22
00:03:41,601 --> 00:03:44,099
Kenobim!

23
........