1
00:00:12,304 --> 00:00:13,421
No, veď je predsa
Halloween.

2
00:00:13,423 --> 00:00:15,590
Je úplne samozrejmé že tvoji
rodičia pracujú.

3
00:00:15,592 --> 00:00:18,059
Rodičia iných detí nepracujú.

4
00:00:18,061 --> 00:00:21,112
No, rodičia ostatných
nie sú policajti a zdravotné sestry.

5
00:00:21,114 --> 00:00:23,031
Myslím tým že o tom
popremýšlaj.

6
00:00:23,033 --> 00:00:25,099
Premýšlaj o všetkých tých príšerách,
ktoré sú tu dnes večer.

7
00:00:25,101 --> 00:00:28,820
Upíri a vlkodlaky,
a ešte mŕtvoly.

8
00:00:28,822 --> 00:00:30,104
Nie tak celkom.

9
00:00:30,106 --> 00:00:31,539
Počkať, počkať.

10
00:00:31,541 --> 00:00:32,874
Poďte sem.

11
00:00:32,876 --> 00:00:35,293
Čo si myslíte že o čom je
Halloween ?

12
00:00:35,295 --> 00:00:36,794
Kostýmy a sladkosti ?

13
00:00:36,796 --> 00:00:38,279
Yeah.
Yeah.

14
00:00:38,281 --> 00:00:39,964
Nie mýlite sa.
Mami...

15
00:00:39,966 --> 00:00:45,003
Halloween je o tom, že Diabol príde
medzi nás.

16
00:00:52,845 --> 00:00:54,429
V poriadku.

17
00:00:54,431 --> 00:00:56,931
Teraz si môžete zakričať.

18
00:01:05,758 --> 00:01:09,177
10-50 na 2-5 Západne 5-7.

19
00:01:10,079 --> 00:01:12,747
Bezpečnostná správa hovorí
o nezvládnuteľnom mužovi.

20
00:01:14,667 --> 00:01:16,150
Muž:
Nechajte ma ísť!

21
00:01:16,152 --> 00:01:18,319
Hey!

22
00:01:18,321 --> 00:01:20,655
Ukľudnite sa !
Nechajte ma ísť !
........