1
00:00:03,550 --> 00:00:08,112
A čo ťa privádza
na cestu k Nebeskému chrámu?

2
00:00:08,288 --> 00:00:13,021
Chcem si uctiť
váš životný sen.

3
00:00:15,629 --> 00:00:17,995
Májový spln.

4
00:00:19,299 --> 00:00:21,529
- Trinásty deň...
- Nabok!

5
00:00:22,069 --> 00:00:24,333
- ... piateho mesiaca...
- Uhnite!

6
00:00:24,838 --> 00:00:26,362
... roku Psa.

7
00:00:26,540 --> 00:00:28,599
Urobte miesto
pre cisárovho synovca.

8
00:00:28,775 --> 00:00:30,834
Z cesty!

9
00:00:55,602 --> 00:00:58,196
Zabil cisárovho synovca!
Stráže!

10
00:00:59,673 --> 00:01:02,836
Naozaj? Naozaj si ho zabil?

11
00:01:03,510 --> 00:01:06,104
Áno, majster.

12
00:01:06,279 --> 00:01:09,146
Napriek vášmu učeniu
som zlyhal.

13
00:01:09,316 --> 00:01:15,084
Nie. Niekedy musíme odrezať prst,
aby sme zachránili ruku.

14
00:01:15,255 --> 00:01:19,351
Vypíšu na teba odmenu,
neukryješ sa.

15
00:01:19,526 --> 00:01:22,427
Musíš odísť z krajiny.

16
00:01:23,697 --> 00:01:26,427
Keby som mal syna,

17
00:01:26,600 --> 00:01:31,936
mohol by som mu dať
len obsah tejto kapsy.

18
00:01:33,140 --> 00:01:36,234
Prosím, vezmi si ju.

19
00:01:56,129 --> 00:02:00,657
Taká hanba, napomáhať vražde
starého kňaza.

20
00:02:00,834 --> 00:02:02,631
Bola to naša povinnosť.

21
00:02:03,970 --> 00:02:07,098
Tvoje schopnosti ti nepomôžu, Šaolin.

22
00:02:07,274 --> 00:02:10,038
Každý z nás
sa dlhé roky učil

........