1
00:00:04,518 --> 00:00:08,848
To je zbytočné.
Okrem teba nemám komu volať.

2
00:00:10,123 --> 00:00:12,785
V to dúfam.

3
00:00:12,826 --> 00:00:16,193
Čože?
Ty si nemyslíš, že je to zbytočné?

4
00:00:16,229 --> 00:00:21,189
Nie. Aspoň mi môžeš volať.

5
00:00:21,468 --> 00:00:26,428
Nedávaj svoje číslo len tak niekomu.

6
00:00:33,480 --> 00:00:34,378
Kto je to?

7
00:00:34,414 --> 00:00:36,473
To som ja.

8
00:00:36,516 --> 00:00:37,710
Prišiel si domov skôr.

9
00:00:37,751 --> 00:00:39,878
Myslel som si, že sa vrátiš domov
na budúci týždeň.

10
00:00:43,090 --> 00:00:48,050
Nechaj ma, nech si ťa dobre obzriem.

11
00:00:54,201 --> 00:00:55,828
Myslíš si, že je to smiešne?

12
00:00:55,869 --> 00:00:57,063
Zradca! A to si hovoríš moja priateľka.

13
00:00:57,104 --> 00:00:58,969
Ja nie som zradca.

14
00:00:59,005 --> 00:01:00,905
Nečakal som, že sa Oppa opýta,

15
00:01:00,941 --> 00:01:03,409
aj keď viem, že sa bude pýtať.

16
00:01:03,443 --> 00:01:04,569
Ja neviem.

17
00:01:04,611 --> 00:01:05,635
Stále sa raduješ nad mojim nešťastím?

18
00:01:08,281 --> 00:01:13,241
Muži sú všetci rovnakí.

19
00:01:13,787 --> 00:01:15,277
Prečo sa smeješ?

20
00:01:16,990 --> 00:01:19,515
Je zaujímavé počúvať tvoje teórie o chlapoch.

21
00:01:21,161 --> 00:01:26,121
Ty si vážne...

22
00:01:29,269 --> 00:01:34,229
Zdvihni to, to je on.

23
00:01:36,143 --> 00:01:37,610
Haló.

24
00:01:37,644 --> 00:01:38,804
<i>Čo robíš?</i>

25
........