1
00:00:54,855 --> 00:00:56,391
Říkala jsem, že tady budou.

2
00:00:56,490 --> 00:00:58,026
Dobře. Co přede mnou skrýváš?

3
00:00:58,091 --> 00:00:59,593
Jak jsi mohla věděla, že tady budou?

4
00:00:59,693 --> 00:01:02,333
Tati, já nic neskrývám.

5
00:01:02,396 --> 00:01:03,602
Je dobrý.

6
00:01:03,697 --> 00:01:05,677
Kontroluje čas.

7
00:01:05,732 --> 00:01:07,370
Náš senátor je zaneprázdněný muž.

8
00:01:09,202 --> 00:01:11,079
Vcházejí dovnitř.

9
00:01:24,585 --> 00:01:27,566
Moje oblíbená.

10
00:01:27,621 --> 00:01:29,362
Dobrá, že?

11
00:01:40,367 --> 00:01:42,813
Míří do západního bytu.

12
00:01:42,903 --> 00:01:44,905
Musíš se dosat dolů do pokoje 2206.

13
00:01:46,640 --> 00:01:50,281
Chtěli byste uklidit pokoj? Halo?

14
00:01:50,377 --> 00:01:52,220
To je jaký přízvuk?

15
00:01:52,279 --> 00:01:54,418
Co já vím, Skot smíchaný se Salmou Hayek.

16
00:01:54,481 --> 00:01:57,291
Na tom budeme muset ještě zapracovat.

17
00:01:58,418 --> 00:01:59,158
Pokoj je čistý.

18
00:02:01,989 --> 00:02:03,798
Závrať.

19
00:02:03,890 --> 00:02:05,597
Co tím myslíš? Co děláš?

20
00:02:05,659 --> 00:02:07,138
Molly, co se děje?
Nevidím to.

21
00:02:07,227 --> 00:02:08,399
Co se tam venku děje?

22
00:02:08,462 --> 00:02:10,305
Prosím buď opatrná.

23
00:02:10,397 --> 00:02:11,899
Mám sepsanou závěť.

24
00:02:11,965 --> 00:02:14,002
Musím to své nic někomu odkázat.

25
00:02:14,101 --> 00:02:16,638
Nebudu to pokoušet.
........