1
00:00:05,100 --> 00:00:06,366
Ta osoba, kterou hledáte,

2
00:00:06,401 --> 00:00:08,434
ten, o kom myslíte, že
zastřelil prezidenta, jsem já.

3
00:00:08,469 --> 00:00:09,752
<i>V předchozích dílech Scandalu...</i>

4
00:00:09,786 --> 00:00:11,170
- Narafičila jsi to na mě.
- Jo, narafičila.

5
00:00:11,205 --> 00:00:14,807
Teď se zlobíš, protože jsem tě
dostala. Ale Hucku, uniká ti smysl.

6
00:00:14,841 --> 00:00:17,610
Jsme stejní. Jsi jako já.
Jsme pro sebe stvořeni.

7
00:00:17,644 --> 00:00:20,262
- Jak se opravdu jmenuješ?
- Záleží na tom?

8
00:00:21,248 --> 00:00:23,432
Vypustím do jedněch
z vašich liberálních novin,

9
00:00:23,466 --> 00:00:26,335
že máte rakovinu v posledním
stádiu. Odstupte z lavice, Verno.

10
00:00:26,369 --> 00:00:27,653
Žádám vás hezky.

11
00:00:27,688 --> 00:00:30,256
Můžu vám dát
svůj rezignační dopis,

12
00:00:30,290 --> 00:00:32,474
nebo vám můžu říct jméno muže,
který se pokusil zabít prezidenta.

13
00:00:32,492 --> 00:00:33,842
Jaké je obvinění?

14
00:00:33,860 --> 00:00:35,794
Ten muž je zadržen
podle Patriot Aktu.

15
00:00:39,799 --> 00:00:42,318
Američané si vás zaslouží
poznat, Sally Langstonová,

16
00:00:42,352 --> 00:00:44,336
která chytila
střelce na prezidenta.

17
00:00:44,371 --> 00:00:46,022
Nestyďte se před
starým Hollisem.

18
00:00:46,056 --> 00:00:48,841
Řekla jsem vrchnímu prokurátorovi,
že to chci oznámit dnes večer,

19
00:00:48,875 --> 00:00:51,060
- v hlavním čase.
- Tak kde to vázne?

20
00:00:51,094 --> 00:00:53,429
Pořád ještě vyslýchají podezřelého.

21
00:00:53,463 --> 00:00:55,914
Podezřelého. Ten kluk je vinen
jako peřím obalený pes.

........