1
00:00:16,181 --> 00:00:20,181
The Simpsons S24E11
Changing of the Guardian

2
00:00:20,182 --> 00:00:25,182
preklad: ivca993
překlad z sk: KeeperX

3
00:00:29,224 --> 00:00:31,525
VYSLANCI V BYZANTSKÉ ŘÍŠI
"V této vzrušující strategické hře,

4
00:00:31,559 --> 00:00:34,862
můžeš nashromáždit zdroje
jako dřevo, mořské ryby a vosk,

5
00:00:34,896 --> 00:00:37,030
pro financování
syndikátu pro zisk vlivu

6
00:00:37,065 --> 00:00:38,866
společně s Benástským dóžem."

7
00:00:38,900 --> 00:00:40,434
Dóžem? Proč musíme hrát tuhle

8
00:00:40,468 --> 00:00:42,169
hloupou hru,
kterou má ráda Líza?

9
00:00:42,203 --> 00:00:43,470
Já ale tuhle hru nemám ráda.

10
00:00:43,505 --> 00:00:44,838
Nikdo ji nemá rád.

11
00:00:44,873 --> 00:00:47,274
Dokonce i ty děti
na krabici vypadají znuděně.

12
00:00:47,308 --> 00:00:48,675
Je to hrozné.

13
00:00:48,710 --> 00:00:52,012
Musíme něco dělat,
než přijde bouřka.

14
00:00:52,046 --> 00:00:54,314
Tak vyplňte
tyhle dotazníky

15
00:00:54,349 --> 00:00:55,649
a můžeme začít hrát.

16
00:00:55,683 --> 00:00:57,017
Twister!

17
00:00:57,051 --> 00:01:00,254
To ne, vždycky, když hrajeme,
loktem se dotýkám tátova rozkroku.

18
00:01:00,288 --> 00:01:02,589
Ne! Venku!

19
00:01:16,504 --> 00:01:18,088
Ty žiješ takhle?

20
00:01:19,858 --> 00:01:21,592
Dobrý Bože,

21
00:01:21,626 --> 00:01:23,227
pokud mě to tornádo musí odnést,

22
00:01:23,261 --> 00:01:24,995
ať mě vezme do krajiny Oz.

23
00:01:25,029 --> 00:01:28,765
........