1
00:00:32,660 --> 00:00:36,685
The Simpsons S24E11
Changing of the Guardian

2
00:00:36,685 --> 00:00:41,716
preklad: ivca993
překlad z sk: KeeperX

3
00:00:45,780 --> 00:00:48,154
VYSLANCI V BYZANTSKÉ ŘÍŠI
"V této vzrušující strategické hře,

4
00:00:48,154 --> 00:00:51,495
můžeš nashromáždit zdroje
jako dřevo, mořské ryby a vosk,

5
00:00:51,536 --> 00:00:53,669
pro financování
syndikátu pro zisk vlivu

6
00:00:53,709 --> 00:00:55,519
společně s Benátským dóžem."

7
00:00:55,559 --> 00:00:57,089
Dóžem? Proč musíme hrát tuhle

8
00:00:57,129 --> 00:00:58,860
hloupou hru,
kterou má ráda Líza?

9
00:00:58,901 --> 00:01:00,148
Já ale tuhle hru nemám ráda.

10
00:01:00,188 --> 00:01:01,516
Nikdo ji nemá rád.

11
00:01:01,557 --> 00:01:03,971
Dokonce i ty děti
na krabici vypadají znuděně.

12
00:01:03,971 --> 00:01:05,339
Je to hrozné.

13
00:01:05,379 --> 00:01:08,720
Musíme něco dělat,
než přijde bouřka.

14
00:01:08,761 --> 00:01:11,055
Tak vyplňte
tyhle dotazníky

15
00:01:11,055 --> 00:01:12,382
a můžeme začít hrát.

16
00:01:12,382 --> 00:01:13,751
Twister!

17
00:01:13,791 --> 00:01:17,011
To ne, vždycky, když hrajeme,
loktem se dotýkám tátova rozkroku.

18
00:01:17,051 --> 00:01:19,385
Ne! Venku!

19
00:01:33,391 --> 00:01:34,960
Ty žiješ takhle?

20
00:01:36,771 --> 00:01:38,502
Dobrý Bože,

21
00:01:38,542 --> 00:01:40,152
pokud mě to tornádo musí odnést,

22
00:01:40,192 --> 00:01:41,923
ať mě vezme do krajiny Oz.

23
00:01:42,003 --> 00:01:45,666
........