1
00:00:01,259 --> 00:00:03,363
Ryan Shay novinku nevstrebal dobre...

2
00:00:03,363 --> 00:00:04,606
Odvtedy ako sa dozvedel o adopcii..

3
00:00:04,606 --> 00:00:07,258
presťahoval sa k Malikovi domov.

4
00:00:07,258 --> 00:00:08,947
Nezostávalo nič iné, len sa modliť.

5
00:00:08,947 --> 00:00:10,519
- Ok, pane..

6
00:00:11,105 --> 00:00:12,802
Poďme sa znovu pomodliť..

7
00:00:13,538 --> 00:00:16,213
Sme vďační za všetko toto jedlo,
ktoré príjímame...

8
00:00:16,213 --> 00:00:18,348
- Veľmi vďační
- Ale chceme viac, Bože..

9
00:00:19,646 --> 00:00:22,673
Potrebujeme, aby nám Ryan odpustil,
lebo sme tajili jeho adopciu..

10
00:00:23,564 --> 00:00:26,231
Potrebujeme, aby nám odpustil
a prišiel domov..

11
00:00:28,264 --> 00:00:29,171
- A zatiaľ ..

12
00:00:29,171 --> 00:00:33,481
by si mohol poslať niečo iné ako zverinu,
to by sme veľmi ocenili..

13
00:00:34,318 --> 00:00:36,109
Je to tu ťažké, Bože..

14
00:00:36,109 --> 00:00:39,081
- Budeme večerať každý večer zverinu,
až kým nepríde.. Rozumieš?

15
00:00:39,081 --> 00:00:41,560
- Jeho obľúbené jedlo je aj moje obľúbené.
-Mám vykrivený palec na nohe.

16
00:00:41,560 --> 00:00:43,851
Aj napriek užívaniu liekov,
môžem prísť o palec.

17
00:00:43,851 --> 00:00:46,807
- Palec?! Ja som stratila syna!
- Ukľudni sa, Sheila..

18
00:00:47,801 --> 00:00:49,529
Kľud.. Daj si tento extrakt.

19
00:00:53,080 --> 00:00:54,934
- Čo...
- Je to upokojujúce sérum

20
00:00:54,934 --> 00:00:57,257
z kamilky, medovky a alkoholu.

21
00:00:57,257 --> 00:00:58,899
- Ešte viac..
- Jasné..

22
00:00:59,336 --> 00:01:01,370
Ešte viac Fred.

23
........