1
00:00:00,000 --> 00:00:04,267
Derek - S01E01
Preložil kyller z anglických titulkov
http://fantazia-ako-droga.blogspot.com/

2
00:00:04,833 --> 00:00:06,492
Volám sa Derek Noakes.

3
00:00:06,498 --> 00:00:10,498
Pracujem tu v domove dôchodcov Broadhill.

4
00:00:14,538 --> 00:00:17,137
Milujem to tu.
Je to super.

5
00:00:17,138 --> 00:00:20,977
Všetci moji kamaráti sú tu.

6
00:00:20,978 --> 00:00:25,478
Môj najlepší kamarát je Dougie.
Bývame spolu.

7
00:00:26,336 --> 00:00:27,614
Pracuje tu ako domovník.

8
00:00:27,615 --> 00:00:29,421
- Nevedel si, že prichádzam.
- Nie.

9
00:00:29,470 --> 00:00:30,829
Zbožňujem wrestling.

10
00:00:30,830 --> 00:00:33,309
- Musí byť opatrný, lebo sa vždy priplížim, že?
- Áno.

11
00:00:33,310 --> 00:00:36,349
A Kev je môj ďalší kamarát.

12
00:00:36,350 --> 00:00:39,350
Občas prespí u Dougieho na zemi.

13
00:00:39,351 --> 00:00:43,109
Nepracuje tu. Nepracuje nikde.

14
00:00:43,110 --> 00:00:44,989
Nerobí nič.

15
00:00:45,292 --> 00:00:49,292
Stále hovorí len o svojom
penise a semenníkoch, že?

16
00:00:49,293 --> 00:00:50,731
To je všetko, čo má.

17
00:00:50,732 --> 00:00:53,972
A on svoje ani nechce.
Vôbec sa o ne nestará, že?

18
00:00:53,973 --> 00:00:57,972
Zajtra si ich dám amputovať.

19
00:00:58,452 --> 00:01:00,971
Zo všetkých najlepšia je Hannah.

20
00:01:00,972 --> 00:01:04,972
Pracuje tu ako vedúca
a je to tá najlepšia osoba na svete.

21
00:01:06,252 --> 00:01:10,252
Stará sa o každého.

22
00:01:16,132 --> 00:01:18,571
Všetci sa tu máme radi.

23
00:01:18,572 --> 00:01:22,091
I keď, Dougie a Kev sa stále hádajú,
........