1
00:00:01,042 --> 00:00:02,376
DŘÍVE

2
00:00:02,376 --> 00:00:04,545
Myslím, že táta chtěl,
abychom pokračovali

3
00:00:04,545 --> 00:00:06,172
v zachraňování lidí,
lovení nestvůr...

4
00:00:06,172 --> 00:00:07,423
rodinném podniku.

5
00:00:07,423 --> 00:00:09,217
Musíme nést jeho odkaz.

6
00:00:10,718 --> 00:00:11,969
Je to v krvi.

7
00:00:11,969 --> 00:00:13,054
Je to v tvé krvi,

8
00:00:13,054 --> 00:00:15,765
v krvi tvého otce,
v krvi tvé rodiny.

9
00:00:16,849 --> 00:00:18,976
- Ten John se mi líbí.
- Opravdu?

10
00:00:18,976 --> 00:00:20,394
Jo, myslím,
že jste si souzeni.

11
00:00:20,394 --> 00:00:22,396
Jasný, setkání Johna
a Mary Winchesterových...

12
00:00:22,396 --> 00:00:25,233
opravdu velká věc,
nejvyšší priority.

13
00:00:25,233 --> 00:00:26,901
Říkáš, že si dal
naše rodiče dohromady?

14
00:00:26,901 --> 00:00:28,486
Rozkazy zněly jasně.

15
00:00:28,486 --> 00:00:30,238
Ty a Sam jste se museli narodit.

16
00:00:30,238 --> 00:00:32,865
Vaši rodiče si prostě
byli souzeni.

17
00:00:34,242 --> 00:00:35,576
Tahle kniha.

18
00:00:35,576 --> 00:00:37,954
Je tátův nejhodnotnější majetek.

19
00:00:37,954 --> 00:00:40,581
Cokoli ví o čemkoli zlém,
je tady.

20
00:00:40,581 --> 00:00:42,416
A teď ji předal nám.

21
00:00:48,881 --> 00:00:50,758
Kolik myslíš, že táta
zachránil lidí?

22
00:00:50,758 --> 00:00:51,884
To je jeho odkaz.

23
........