1
00:00:10,533 --> 00:00:14,242
Atypfilm
uvádí

2
00:00:29,325 --> 00:00:33,033
Návrh a vedení loutek

3
00:00:36,367 --> 00:00:38,908
Výtvarník

4
00:00:41,158 --> 00:00:43,742
Výprava

5
00:00:45,825 --> 00:00:48,408
Kamera

6
00:00:50,700 --> 00:00:53,158
Kostýmy

7
00:00:55,408 --> 00:00:57,950
Zvláštní efekty

8
00:01:00,033 --> 00:01:02,492
Výroba loutek

9
00:01:04,783 --> 00:01:07,283
Střih

10
00:01:09,492 --> 00:01:11,950
Zvuk

11
00:01:14,117 --> 00:01:16,492
Hudba

12
00:01:18,450 --> 00:01:20,742
Produkce

13
00:01:28,658 --> 00:01:30,408
Běžte pryč!

14
00:01:36,367 --> 00:01:39,950
Námět - Scénář

15
00:01:46,950 --> 00:01:49,242
Režie

16
00:02:02,158 --> 00:02:04,200
Můj synu Hale,

17
00:02:05,533 --> 00:02:09,658
až budeš číst tento dopis,
budu mrtev.

18
00:02:11,158 --> 00:02:14,283
Přenechávám ti trůn Hebalonu.

19
00:02:15,783 --> 00:02:17,867
Dosud jsi neválčil

20
00:02:18,283 --> 00:02:22,450
a nemáš podíl na zlu,
jež nad námi po staletí visí,

21
00:02:23,908 --> 00:02:27,700
na nenávisti mezi námi a Zerity,

22
00:02:29,367 --> 00:02:34,742
k níž jsem i já hodně přispěl.

23
00:02:36,533 --> 00:02:38,950
Stále si to vyčítám.

24
00:02:39,575 --> 00:02:41,908
Přeji si zemřít, Hale.

25
........