1
00:00:05,456 --> 00:00:07,007
Ok, môžeš si vypláchnuť a ísť.

2
00:00:07,007 --> 00:00:08,442
Videl som všetko, čo som potreboval.

3
00:00:08,442 --> 00:00:09,410
Zuby múdrosti.

4
00:00:09,410 --> 00:00:11,095
Títo krpci musia ísť von.

5
00:00:11,095 --> 00:00:12,413
- Ale nebolia.

6
00:00:12,413 --> 00:00:14,115
- Je to prevencia.

7
00:00:14,115 --> 00:00:15,783
To je ako keby
si mal amputovať ruku..

8
00:00:15,783 --> 00:00:18,302
Čo ak sa jedného dňa zlomí?

9
00:00:18,302 --> 00:00:19,453
- Kto ťa poslal?

10
00:00:19,453 --> 00:00:21,322
- Daj mi jeden dobrý dôvod
na trhanie štyroch zubov.

11
00:00:21,322 --> 00:00:24,034
- Tvoj otec chcel, aby
som posúdil...

12
00:00:24,034 --> 00:00:27,288
či nemajú ísť tie
zuby múdrosti von.

13
00:00:27,288 --> 00:00:30,074
Usúdil som, že áno.
Teraz si vypláchni.

14
00:00:30,074 --> 00:00:32,293
- Naozaj nemám chuť
si nič vypláchovať.

15
00:00:32,293 --> 00:00:34,344
- Keď poviem vypláchnuť,
tak vypláchni!

16
00:00:34,642 --> 00:00:35,759
- Pozrime sa...

17
00:00:35,759 --> 00:00:38,078
Môžem ťa zapísať
na zajtra, kedy je...

18
00:00:38,078 --> 00:00:39,830
svetový deň sekretárok.

19
00:00:39,830 --> 00:00:43,834
- Mala som také veľké plány
v tento významný deň.

20
00:00:43,834 --> 00:00:45,719
- Aj my sekretárky...

21
00:00:45,719 --> 00:00:47,738
sme len ľudia.

22
00:00:48,152 --> 00:00:49,686
- Zajtra je tvoj deň, Greta.

23
00:00:49,686 --> 00:00:50,920
Kľud.
........