1
00:02:54,767 --> 00:02:57,100
Hej, Charlie.
Tady je ten rozsudek smrti.

2
00:02:57,183 --> 00:02:58,558
Vylep to tam.

3
00:02:59,767 --> 00:03:01,642
- Dobrý ránko, Charlie.
- Dobré jitro, pane.

4
00:03:02,058 --> 00:03:03,683
- Dobré jitro.
- Dobré jitro, pane.

5
00:03:24,808 --> 00:03:26,267
Ještě balík, Charlie.

6
00:03:29,892 --> 00:03:31,058
Odjezd!

7
00:03:31,558 --> 00:03:33,767
Copak to jde?
Není tu Gordon.

8
00:03:37,850 --> 00:03:39,100
Proboha, Harry!

9
00:03:39,850 --> 00:03:41,350
Mám skočit přes plot?

10
00:03:56,350 --> 00:03:57,808
Dane!

11
00:03:58,767 --> 00:04:00,100
Dane!

12
00:04:03,808 --> 00:04:05,225
Dane! Pomoz mi!

13
00:04:07,808 --> 00:04:09,183
No tak, Dane!

14
00:04:17,767 --> 00:04:20,433
Díl čekat nemůžem,
už máme tři minuty.

15
00:04:20,475 --> 00:04:23,100
No, tři a půl.
V devět mě čekají u soudu.

16
00:04:23,142 --> 00:04:24,475
Však už jedem, pane.

17
00:04:25,267 --> 00:04:27,183
Copak to jde? Je tu Gordon.

18
00:04:35,725 --> 00:04:37,975
To je nápad, ujet mi v den trhu.

19
00:04:38,350 --> 00:04:41,058
- Zpoždění čtyri minuty.
- Podle hodin na věži jdu včas.

20
00:04:41,267 --> 00:04:44,058
Na britských drahách platí
greenwichský čas.

21
00:04:44,600 --> 00:04:48,142
Pradědeček stavěl tuhle dráhu
pro Titfield, a ne pro Greenwich.

22
00:05:06,850 --> 00:05:09,850
Osobní provoz na lokální trati
z Titfieldu do Malinfordu

23
00:05:09,933 --> 00:05:12,933
........