1
00:00:00,000 --> 00:00:04,043
<font color="#FFA500">www.titulky.com</font>

2
00:00:04,171 --> 00:00:07,706
Evi, polož toho krocana.

3
00:00:08,776 --> 00:00:12,285
Mami, nech mě to vyhodit, prosím.
Obíráme ho už týdny.

4
00:00:12,305 --> 00:00:15,361
- Ať ten ubohý bastard
odpočívá v pokoji. - Hej.

5
00:00:15,392 --> 00:00:18,855
Několik dní jsem připravovala
hostinu k Díkuvzdání pro 26 lidí.

6
00:00:18,876 --> 00:00:21,749
Mám právo
do toho, co mluvit.

7
00:00:23,046 --> 00:00:26,573
Nežertuješ.
Dnešní večeře byla 1-800-blivajz.

8
00:00:28,519 --> 00:00:32,534
- Co to děláš s těmi dárky?
- Posílám je příbuzným, broučku.

9
00:00:32,564 --> 00:00:33,512
Víš ty co?

10
00:00:33,522 --> 00:00:36,262
Babička musí poslat
spoustu vánočních přání

11
00:00:36,303 --> 00:00:39,595
a moc bys mi pomohl,
kdybys tyhle známky se sobem

12
00:00:39,629 --> 00:00:41,579
- přilepil na…
- Ne, díky.

13
00:00:42,369 --> 00:00:45,543
Jasně. Nikdo nechce
vědět, z čeho jsou ty párky.

14
00:00:45,583 --> 00:00:47,529
Prr. Hej.
Vydrž, skřítku.

15
00:00:47,560 --> 00:00:50,860
Bacha. Tvoje hlava je zrovna
ve velmi nebezpečné výšce.

16
00:00:51,995 --> 00:00:55,377
Tak? Slyšel jsem, že byly párky.
Takže s krocanem je už amen?

17
00:00:55,407 --> 00:00:57,862
Ne. Máma pořád
neřekla poslední slovo.

18
00:00:57,883 --> 00:01:00,857
No tak.
Máme sváteční období, Miku.

19
00:01:00,888 --> 00:01:03,259
Halloween,
Díkuvzdání a Vánoce.

20
00:01:03,289 --> 00:01:08,250
A jejich přežití je hlavní důvod,
abych byla na Silvestra pod parou.

21
00:01:08,790 --> 00:01:10,426
Musíš zvolnit, zlato.
........