1
00:00:59,491 --> 00:01:00,476
V minulých
dílech <i>Bunheads</i>...

2
00:01:00,496 --> 00:01:02,174
Tvůj otec si našel
někoho výjimečného.

3
00:01:02,215 --> 00:01:03,771
Musíme z tohohle místa
vyždímat nějaký peníze.

4
00:01:03,935 --> 00:01:05,408
- A to jak?
- Co třeba...

5
00:01:05,531 --> 00:01:06,472
Divadlo?

6
00:01:06,554 --> 00:01:07,660
Dveře od skříně
se otevřely.

7
00:01:07,700 --> 00:01:09,051
Říká, že se stěhuje
do San Jose,

8
00:01:09,091 --> 00:01:10,688
ona že zas do Encina.

9
00:01:10,852 --> 00:01:12,038
Mám si vybrat,
s kterých chci jet.

10
00:01:12,079 --> 00:01:13,021
Budeme stavět
amfiteátr.

11
00:01:13,103 --> 00:01:14,698
Tak to mě zajímá.

12
00:01:14,740 --> 00:01:16,009
- Zajímá?
- Jako obchodního partnera.

13
00:01:16,090 --> 00:01:17,973
- Kdo ti dal květináče?
- Co tu děláš?

14
00:01:18,055 --> 00:01:20,388
Tohle je můj bratr Scotty.
Scotty, tohle je Godot.

15
00:01:20,470 --> 00:01:21,534
Zdravím, mladý muži.

16
00:01:21,575 --> 00:01:23,171
Mimochodem,
Sasha je taky pryč.

17
00:01:23,376 --> 00:01:24,318
Ale u ní vím,
kde je.

18
00:01:24,522 --> 00:01:25,586
Hledá si byt.
A jeden našla.

19
00:01:26,733 --> 00:01:27,633
Dobře, dámy.

20
00:01:27,796 --> 00:01:29,556
Odlehčete to,
sledujte svůj prostor

21
00:01:29,638 --> 00:01:30,825
a tancujte jako jedna.

22
........