1
00:00:00,517 --> 00:00:04,271
cz: capule

2
00:00:04,688 --> 00:00:06,356
korekce, resync: xvir

3
00:03:19,007 --> 00:03:23,595
Vypadá to jako dětská hra,
ale nepleťte se.

4
00:03:23,637 --> 00:03:27,641
Ten had obtáčející se kolem
jejího těla ji může zabít a to

5
00:03:27,683 --> 00:03:29,851
v mžiknutí oka.

6
00:03:41,571 --> 00:03:45,242
Co říkáte, ukážete této dámě

7
00:03:45,284 --> 00:03:47,369
své uznání?

8
00:04:04,970 --> 00:04:07,055
Dnešní zisk.

9
00:04:35,792 --> 00:04:37,669
Počkej.

10
00:04:49,389 --> 00:04:51,183
Jonesy..

11
00:05:18,585 --> 00:05:20,671
Musíš držet věci ode mě dál.

12
00:05:22,339 --> 00:05:25,133
Ještě nejsi připraven, musím tě ochránit.

13
00:05:25,842 --> 00:05:27,594
Před čím?

14
00:05:31,223 --> 00:05:33,600
Vždy jsi byl obdařeným, Justine.

15
00:05:33,684 --> 00:05:36,687
Ale potřebuješ čas k odhalení tvého daru.

16
00:05:37,145 --> 00:05:38,939
Jak se opovažuješ?

17
00:05:38,981 --> 00:05:41,900
Kdo jsi, že se opovažuješ určit
jestli jsem připraven nebo ne?

18
00:05:41,942 --> 00:05:44,611
Víš ty vůbec, jak jsem
trpěl a probíjel si cestu?

19
00:05:45,237 --> 00:05:48,156
Jak se opovažuješ?
Přestaň se chovat jako dítě.

20
00:05:50,492 --> 00:05:53,328
Starala jsem se o tebe
od té doby co jsme v téhle zemi.

21
00:05:54,871 --> 00:05:58,917
A žila s břemenem
tohoto vědění.

22
00:06:00,794 --> 00:06:04,423
Máš svůj osud
a teď přišel čas jej naplnit.

23
00:06:54,264 --> 00:06:56,350
Jsem unavená.

........