1
00:00:07,792 --> 00:00:11,432
KONEC PŘEHLÍDKY

2
00:00:12,952 --> 00:00:17,321
Díl 2.

3
00:00:54,552 --> 00:00:58,602
Sylvie. Je od tebe hezké,
že jsi přišla sama.

4
00:01:00,780 --> 00:01:02,856
NĚMECKO 1912

5
00:01:02,872 --> 00:01:05,602
Ty to tedy ještě nevíš.

6
00:01:07,112 --> 00:01:09,558
Je mi to moc líto, Christophere.

7
00:01:10,792 --> 00:01:14,319
MacMaster posílal telegram.

8
00:01:15,712 --> 00:01:19,876
Tvá matka včera zemřela.

9
00:01:30,792 --> 00:01:34,512
To jsem zrovna teď nečekal.

10
00:01:46,552 --> 00:01:51,842
Tvou matku jsem zabila já. Zlomilo
jí srdce, že jsem tě opustila.

11
00:01:52,072 --> 00:01:53,960
Ne, nezlomilo.

12
00:01:54,872 --> 00:01:58,194
Tak to bylo proto, že jsem tě
požádala, abys mě vzal zpět.

13
00:01:58,352 --> 00:02:04,200
Má matka zemřela ze zdravotních
důvodů, ne na zlomené srdce.

14
00:02:06,232 --> 00:02:10,555
Předpokládám, že celé město ví,
že jsem odešla s Pottym Perownem.

15
00:02:10,672 --> 00:02:15,883
-Řekl jsem to jen MacMasterovi.
-To je téměř to samé.

16
00:02:16,952 --> 00:02:20,592
Christophere,
muselo to pro tebe být hrozné.

17
00:02:23,152 --> 00:02:28,237
Myslíš to, že jsi jela do zahraničí,
aby ses starala o svou matku?

18
00:02:29,312 --> 00:02:31,712
Ty mi to ještě vrátíš.

19
00:02:31,832 --> 00:02:36,758
Jen doufám, že mě nebudeš trestat
skrze tu tvou anglickou svátost.

20
00:02:36,992 --> 00:02:39,916
Stačil mi otec Consett.
Řekl mi, že jsem běhna,

21
00:02:40,112 --> 00:02:43,161
a odmítl mi podat ruku,
dokud jsem se mi nevyzpovídala.

22
00:02:43,272 --> 00:02:47,834
-Otec Consett je tady?
-Ukázala jsem mu tvůj telegram.

........