1
00:00:18,699 --> 00:00:23,111
Žádný Bůh neexistuje!

2
00:00:35,382 --> 00:00:37,459
Odpusť mi.

3
00:00:42,347 --> 00:00:44,885
Dej mi znamení.

4
00:00:45,308 --> 00:00:47,015
Pomoz mi.

5
00:00:51,354 --> 00:00:55,019
Maureen. Maureen, kde jsi, drahá?

6
00:00:55,442 --> 00:00:57,766
Maureen, kde jsi?

7
00:00:58,193 --> 00:01:00,437
Můj Bože. Je tam nahoře.

8
00:01:00,865 --> 00:01:02,655
Maureen!

9
00:01:03,074 --> 00:01:05,068
Zůstaň tam kde jsi!

10
00:01:05,494 --> 00:01:07,202
Nehýbej se!

11
00:01:08,996 --> 00:01:12,781
Zůstaň tam.
- Uklidni se!

12
00:01:14,878 --> 00:01:17,249
Bůh neexistuje!

13
00:01:17,671 --> 00:01:20,424
Ztracená holko, jak se opovažuješ!
- Nechte mě!

14
00:01:20,842 --> 00:01:22,750
Prosím, Maureen. Nemusíš...

15
00:01:23,177 --> 00:01:27,175
Máš k němu závazky.
- Nic nemám.

16
00:01:27,599 --> 00:01:32,225
Nic neznamenám.
- Nesmíš. - Ne!

17
00:01:43,570 --> 00:01:46,987
Nebyl tvůj hřích dost velký?
Za tohle zhoříš v pekle!

18
00:01:47,408 --> 00:01:49,816
Zhoříš v pekle!

19
00:01:52,123 --> 00:01:53,581
Maureen!

20
00:03:50,568 --> 00:03:54,482
Chcete svézt?
Pojďte nastupte si.

21
00:03:58,700 --> 00:04:01,155
Aby jste nevypadla.

22
00:04:01,786 --> 00:04:04,536
Bez obav.

23
00:04:04,955 --> 00:04:08,290
Nemám nic proti ničemu.

24
00:04:08,710 --> 00:04:11,202
........