1
00:00:08,375 --> 00:00:12,545
<i>12 je magické číslo.</i>

2
00:00:12,546 --> 00:00:16,716
<i>12 je božské.</i>

3
00:00:17,117 --> 00:00:21,646
<i>NĚMECKO, 1938
12 je začátek i konec času.</i>

4
00:00:41,608 --> 00:00:43,042
Musíte si pospíšit.

5
00:00:43,043 --> 00:00:44,378
Když přijde na hodiny, otče,

6
00:00:44,379 --> 00:00:47,146
tak neexistuje nic jako spěch.

7
00:00:47,147 --> 00:00:49,148
Nechte nás, prosím.

8
00:00:52,019 --> 00:00:54,453
Nacisti udělali velký pokrok.

9
00:00:54,454 --> 00:00:55,555
To je nemožné.

10
00:00:55,556 --> 00:00:57,123
Ta proroctví jsou pravda.

11
00:00:58,292 --> 00:01:01,160
Konec času je tady.

12
00:01:19,680 --> 00:01:22,615
<i>Písmo říká: Národy na zemi</i>

13
00:01:22,616 --> 00:01:24,283
<i>budou trpět.</i>

14
00:01:24,284 --> 00:01:27,520
<i>Moc nebes bude otřesena.</i>

15
00:01:27,521 --> 00:01:29,155
Národ půjde proti národu,

16
00:01:29,156 --> 00:01:30,424
království proti království.

17
00:01:30,425 --> 00:01:33,492
Lukáš 4:22. Znáš
ten apokalyptický verš.

18
00:01:33,493 --> 00:01:35,995
Zprávy o konci dnů
jsou tak staré jako čas sám.

19
00:01:35,996 --> 00:01:38,497
Od doby, co to
apoštolové sepsali uběhlo 2000 let

20
00:01:38,498 --> 00:01:41,334
a každá generace v každém
čase si myslela, že je to o nich,

21
00:01:41,335 --> 00:01:43,068
a mýlila se.

22
00:01:43,069 --> 00:01:45,038
Ano, ale nikdy
předtím nevstávali mrtví.

23
00:01:49,476 --> 00:01:51,978
Na nikoho se nedívej.

24
00:02:00,120 --> 00:02:02,655
........