1
00:00:01,264 --> 00:00:02,197
<i> - Dnes večer... </i>
Wow!

2
00:00:02,265 --> 00:00:03,532
<i> uvidíte...</i>

3
00:00:03,600 --> 00:00:05,100
Budeš bojovat nebo ne?

4
00:00:05,168 --> 00:00:06,869
- Začíná mít zdravotní potíže.

5
00:00:06,936 --> 00:00:08,470
- Už máte vysoký krevní tlak.

6
00:00:08,538 --> 00:00:10,773
- Krátké přerušované dýchání během spánku,
možná cukrovka.

7
00:00:10,840 --> 00:00:13,842
- Ve skutečnosti čelíte
nebezpečí infarktu.

8
00:00:13,910 --> 00:00:15,644
- Dělej!
- Víš, co pro mě jsi?

9
00:00:15,712 --> 00:00:17,646
Jsi dobré, čerstvé maso.

10
00:00:19,482 --> 00:00:20,516
- Chci to.

11
00:00:20,583 --> 00:00:21,984
Budu se o sebe starat.

12
00:00:22,052 --> 00:00:24,453
- Ne, ne, ne.
Zpátky.

13
00:00:24,521 --> 00:00:26,722
Přesně na čas.

14
00:00:26,790 --> 00:00:29,124
Lidi, jste připraveni vidět
novou rodinu Northernových?

15
00:00:29,192 --> 00:00:30,726
- Jo!

16
00:00:33,163 --> 00:00:36,999
- I'm learning to live

17
00:00:37,067 --> 00:00:39,902
living to learn

18
00:00:39,969 --> 00:00:44,540
starting to sing my song

19
00:00:44,607 --> 00:00:46,909
right or wrong

20
00:00:46,976 --> 00:00:50,813
learning to live

21
00:00:50,814 --> 00:00:54,814
<i>Přeložila PetraKubickova</i>

22
00:00:55,919 --> 00:00:58,921
- Ameriko, tento týden jsem
v Goodlettsvillu, v Tennessee,

23
00:00:58,988 --> 00:01:03,192
a jsem tu, abych vpadla
do rodiny Northernových.

........