1
00:00:00,000 --> 00:00:05,498
Derek - S01E03
Preložil kyller z anglických titulkov
http://fantazia-ako-droga.blogspot.com/

2
00:00:15,806 --> 00:00:16,786
Opravuješ stôl?

3
00:00:17,959 --> 00:00:19,718
Rozheganá noha?

4
00:00:19,719 --> 00:00:20,999
Rozheganá noha.

5
00:00:25,386 --> 00:00:27,145
V pohode, gang?

6
00:00:27,146 --> 00:00:29,105
Derek?

7
00:00:29,106 --> 00:00:30,385
Douglas?

8
00:00:30,386 --> 00:00:31,745
Čau, Kev.

9
00:00:31,746 --> 00:00:33,265
Bože môj.

10
00:00:34,613 --> 00:00:35,573
Sme unavení, čo?

11
00:00:36,853 --> 00:00:38,412
Prečo?

12
00:00:38,413 --> 00:00:41,131
Prečo? Lebo sme mali sex

13
00:00:41,132 --> 00:00:43,193
od včerajšieho obeda až doteraz.
Však?

14
00:00:43,269 --> 00:00:43,987
Áno.

15
00:00:43,988 --> 00:00:45,228
Nonstop.

16
00:00:46,268 --> 00:00:47,107
Bol som dobrý?

17
00:00:47,108 --> 00:00:48,147
Samozrejme.

18
00:00:48,148 --> 00:00:50,108
Priamo z konských úst.
Bez urážky, Janice.

19
00:00:50,109 --> 00:00:51,308
V pohode.

20
00:00:52,588 --> 00:00:54,307
Môžeš ísť.

21
00:00:54,308 --> 00:00:56,908
Ďakujem. Užil som si to.
Veľmi pekná.

22
00:00:58,188 --> 00:01:00,028
S tým som spokojný.

23
00:01:03,188 --> 00:01:06,586
Dajme mojim guľám
aj trochu čerstvého vzduchu.

24
00:01:06,587 --> 00:01:07,828
........